Hartelijk welkom

Wij stellen uw belangstelling op prijs. De kerk mag een belangrijke boodschap doorgeven aan alle mensen en dus ook aan u: het evangelie van verzoening en eeuwig leven door Jezus Christus. Wij hopen dat deze site eraan zal bijdragen om deze boodschap bekend te maken.

Archief