Namen indienen t.b.v. vacature ouderling

“De kerkenraad heeft vastgesteld dat door het verminderen van het aantal ouderlingen en door de inkrimping naar 1 predikantsplaats er onvoldoende
pastorale aandacht is voor de gemeente. Daarom is zij voornemens een extra ouderling aan te stellen om de vraag naar pastorale wijkondersteuning in te kunnen vullen. De gemeente wordt gevraagd namen in te dienen zodat een dubbeltal voor deze vacature opgesteld kan worden. Bij de scriba, broeder Stoelinga, kunt u uw opgave indienen tot en met zaterdag 28 april. Dit kan per e-mail of schriftelijk met handtekening.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van D.V. 17 mei hoopt de kerkenraad het dubbeltal te kunnen opstellen. De verkiezing van de ouderling zal voorafgaand aan de gemeenteavond op D.V. 30 mei plaatsvinden.

Wilt u zowel de verkiezing als de gemeenteavond een plaats in uw agenda geven?”