Open Deur Dienst zondagavond 17 maart

Zondagavond 17 maart is iedereen om 18.30 uur weer van harte welkom bij de Open Deur Dienst.
In deze dienst staat het thema  “Luisteren (naar jezelf)” centraal n.a.v. psalm 131.
Ds. M. van Duijn uit Utrecht zal deze dienst leiden. Na afloop wordt in het kerkgebouw koffie, thee of fris geschonken en is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen.
Als u/jij niet gewend bent om kerkdiensten bij te wonen, weet dan dat deze dienst speciaal voor u/jou is bedoeld!
Een hartelijke groet van de Evangelisatie Commissie.