Namen indienen t.b.v. vacatures kerkenraad

Aan het begin van 2020 ontstaan in de kerkenraad een aantal vacatures. De volgende broeders zijn aftredend en herkiesbaar: ouderlingen Arjan Hak, Nico Hakkesteegt, Ton de Kruijk, Klaas van Oort, Jory Verwolf en Thijs Weeda, diaken Leo Aanen en de ouderlingen-kerkrentmeesters Goof van den Heuvel en Erik van Staverden. Zij hebben zich allen herkiesbaar gesteld en worden herkozen verklaard als er geen namen van tegenkandidaten ingediend worden. Aftredend en niet herkiesbaar zijn de volgende broeders: ouderling Arie Westerhout, de diakenen Rien Bal en Joop Krouwel en jeugddiaken Arie Blom. Daarnaast is Peter van Vuren sinds een aantal maanden geen sectieouderling meer, maar jeugdouderling. Hierdoor is er nog een vacature ouderling aanwezig. De kerkenraad vraagt u en jou namen in te dienen per vacature: 2 vacatures voor ouderling, 2 vacatures voor diaken en 1 vacature voor jeugddiaken. Dat kan per e-mail of op papier met handtekening bij de scriba van de kerkenraad. De uiterlijke inleverdatum is zaterdag 5 oktober. Ter informatie nog: de broeders Arjan Mesker en Theo Willemse zullen begin 2020 aftredend kerkenraadslid zijn zonder dat voor hen een nieuwe vacature ontstaat. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden op D.V. dinsdag 29 oktober om 19.30 uur precies in De Hoven. Vanwege de vacatures vragen we als kerkenraad om uw voorbede.