Coronavirus update vanuit de kerkenraad

Hierbij een update vanuit de kerkenraad aangaande de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan in onze gemeente. Vooralsnog zijn er geen diensten tot en met vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag).

  • De meditatiediensten van ds. Van Trigt worden uitgebreid tot en met vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag).
  • Voor de belijdenisdienst van 5 april wordt een nieuwe datum gezocht.
  • Als de overheid uiterlijk in de week van 5 -> 10 april een duidelijk besluit neemt om de samenleving weer op gang te brengen, dan is de eerste dienst in de kerk op 12 april (paaszondag).
  • Als de overheid uiterlijk in de week van 5 -> 10 april geen duidelijk (misschien / eigen verantwoordelijkheid /niet) besluit neemt om de samenleving weer op gang te brengen, dan geen kerkdiensten op 12 april (paaszondag).
  • Open Vensters zit tot en met 5 april ook ‘dicht’, ook daar worden geen kerkdiensten georganiseerd.
  • De kerkenraad het besluit heeft genomen om een dringend advies uit te brengen om tot en met 5 april niet samen te komen voor kerkelijke activiteiten. Alleen bij urgente zaken is afwijken van dit dringend advies acceptabel. Naast gebed en zorg voor onze naasten kunnen we op die manier als gemeente meehelpen de coronavirusverspreiding snel onder controle te krijgen.
  • Houd de website in de gaten voor nieuwe berichtgevingen omtrent onze gemeente en de coronavirusmaatregelen.
  • De zangdienst op 2e Paasdag 13 april komt te vervallen.