Collecten

Wij kijken terug op een bijzondere periode waarin wij samen kerk zijn op een geheel andere manier. Samenkomsten via de meditatiediensten vanuit het Jot, de kerk die door de weeks open is voor ontmoeting en gebed, de radioA10 uitzendingen, kortom op allerlei manieren proberen wij onze saamhorigheid vorm en inhoud te geven.

Door dit alles heen loopt een financiële draad. Hierin zagen wij dat er een aanloop nodig was om enigszins op het normale inkomstenniveau te komen. U heeft ons niet teleurgesteld. De inkomsten middels de collecten kwamen op goed niveau, maar inmiddels zien we helaas een daling. Echter zijn er veel extra kosten om de uitzendingen vanuit de kerk weer mogelijk te maken en de aanpassingen die nodig zijn in onze gebouwen naar aanleiding van de 1,50 meter economie. Daarnaast missen wij de inkomsten van de rommelmarkt voor een deel. Ook vanuit de diaconie willen we van harte de goede doelen blijven steunen zoals gewend zijn.

We doen daarom een dringend beroep op u om stand te houden in uw giftenpatroon en financiële bijdrage. Dan kunnen wij ook in de komende periode onze verantwoordelijkheid nemen. Vanaf 5 juli zal bij de uitgang van de kerken ook de mogelijkheid zijn om uw collecte te doneren en mocht u hiervoor collectebonnen willen kopen, dan kan dit alleen online en worden deze bij u thuisbezorgd. Wij wensen u Gods zegen en nabijheid toe en zien u graag weer in onze kerken/gebouwen.

Namens de Kerkrentmeesters en Diaconie.