Update van de gebruikersplannen voor het opstarten van de kerkdiensten

Gebruiksplan gebouwen t.b.v. hervatting kerkdiensten in Ameide en Tienhoven

Zoals eerder opgemerkt, is het gebruiksplan een flexibel plan, wat in elke stuurgroepvergadering, aan de hand van de wijzigingen van het overheidsbeleid, kan worden aangepast.

Al voordat het plan in werking treedt, kunnen we een aantal wijzigingen melden:

Capaciteit
Vanwege de aangepaste richtlijnen kunnen we het aantal kerkgangers in de kerk van Ameide van 100 naar 150 verhogen. In Tienhoven blijft de capaciteit 40 kerkgangers.

Ouderen en kwetsbare groepen
De richtlijnen van het RIVM zijn aangepast: In het begin van de corona-uitbraak kregen mensen uit risicogroepen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Nu het virus beter onder controle is, is dat niet meer nodig. Wel wordt mensen uit risicogroepen aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen.
Dat betekent dat kerkgangers uit deze groepen, waaronder 70-plussers en mensen met gezondheidsklachten, zelf kunnen besluiten of ze wel of niet naar de kerk willen komen.

Kindernevendienst
Voor de duidelijkheid: kinderen van (groep 0 t/m groep 6) kunnen naar de kindernevendienst in het JOT: dit geldt ook voor de kinderen van wie de ouders in Tienhoven de dienst bezoeken.

Collecte
Naast de collecteknop op de website en de mogelijkheid om een gift over te make, zal er bij de uitgangen een melkbus staan, voor mensen die liever contant geld of collectebonnen geven. Daartoe wordt ook de online collectebonnenverkoop weer opgestart. Ook deze bijdragen worden evenredig over de collectedoelen verdeeld.

Gebruikersplannen:

2020-09-01 Gebruiksplan kerkgebouw Ameide vanaf september 2020 versie 1.6

2020-07-15 Gebruiksplan kerkgebouw Tienhoven 1 juli tot 1 september 2020 -versie-1.5