Nieuws vanuit de Kerkenraad

Dit bericht wordt voortdurend geactualiseerd. De laatste aanpassing vond plaats op 9 oktober om 21:35.

—————————-

Update 7 oktober 2020:

De overheid heeft afgelopen maandag 5 oktober 2020 een dringend advies gegeven om met niet meer dan 30 gemeenteleden een dienst te houden. Als kerkenraad vinden we dat we dat advies moeten opvolgen. Dat houdt in dat er een aantal zaken per direct al voor de diensten van aankomende zondag veranderen. We sommen ze hieronder puntsgewijs op:

  1. Nieuwe regels gaan per direct in en gelden voor minimaal alle diensten in oktober
  2. Tot en met oktober (3 zondagen) niet meer dan 30 gemeenteleden in een dienst; gemeenteleden met een taak tellen niet mee (voorzangers tellen wel mee)
  3. In de kerk moet iedereen tijdens het lopen een mondkapje op; alleen voor de dominee is er een uitzondering
  4. Geen gemeentezang in de dienst; gebeurt nog wel met voorzangers
  5. Geen collectanten tijdens de dienst; er komen collectebussen bij de uitgangen
  6. De kindernevendienst wordt opgeschort totdat er weer diensten met meer gemeenteleden mogelijk zijn
  7. De kinderoppas in De Hoven gaat door
  8. De Eigentijds Accent dienst op 18 oktober en de doopdienst op 25 oktober gaan door

Collecteren:
Voor het collecteren wordt gedurende de periode waarin wij geen fysieke collecte kunnen houden de mogelijkheid geboden om naast de collectebussen bij de uitgang uw gave digitaal over te maken middels onze website. U kunt daarvoor op de homepage de knop online collecte gebruiken. Middels een keuzemenu kunt u de hoogte van uw bijdrage bepalen. Wij danken u voor uw gaven en zullen deze naar evenredigheid verdelen onder de tijdens de kerkdienst drie benoemde doelen.

Omzien naar elkaar:
We willen iedereen oproepen met zorg en aandacht om te zien naar onze ouderen en hulpbehoevenden in de straat en de wijk. Veelal bij u bekend. Naast praktische hulp en ondersteuning kunnen er zomaar zaken zijn waarbij u kan helpen. Denk echter wel aan de corona risico’s (mensen met een zwak gestel zijn extra vatbaar) en aan het advies om persoonlijk contact te hebben via een afstand van 1.5 meter. Komt u er niet uit, raadpleeg of informeer bij uw sectieouderling of hulp- en zorgverlenende instanties.

Communicatie:
Gelet op de communicatie van alle wijzigingen is het van belang om één centraal punt aan te houden. Alle berichtgeving kunt u lezen middels de informatie op onze website: www.pkn-ameide-tienhoven.nl. Om alle geruchten te onderdrukken is het goed om bij twijfel of als u vragen heeft de scriba van de kerk te bevragen. Wij vinden het daarnaast van belang dat u zich registreert (als lid) van onze gemeente op de website van de kerk. Hierdoor ontvangen wij mailadressen waarmee wij (in de toekomst) directer met u kunnen communiceren.