Namen indienen voor kerkenraad vacatures

In de afgelopen kerkenraadsvergadering is vastgesteld dat de volgende kerkenraadsleden zich niet herkiesbaar stellen of niet herkiesbaar zijn voor een volgende termijn in de kerkenraad: ouderlingen Nico Bikker, Klaas Weeda, Jaco van der Zijden en Arie Westerhout, diaken Erwin Kooij en ouderling-kerkrentmeester Goof van der Heuvel. De ouderlingen Gerrit Sonneveld, Jaco Heikoop, Peter van Vuren en Harvey Stoelinga, de diakenen Teo Mesker en Marcel van Huizen en ouderling-kerkrentmeester René Muilwijk hebben zich herkiesbaar gesteld voor een volgende termijn. Dit houdt in dat (met de open vacature die er nog was voor een diaken) wij in het begin van 2022 hopen 4 ouderlingen en 2 diakenen en 1 ouderling-kerkrentmeester nieuw te kunnen bevestigen. Dit alles zullen we ook op de website van de kerk vermelden. Wij vragen de gemeente om namen in te dienen voor deze vacatures. Voor de herkiesbare broeders kan eventueel een naam als tegenkandidaat opgegeven worden. De namen kunnen ingediend worden per mail of op papier, maar dan wel met handtekening, bij de scriba van der kerkenraad tot en met 18 september.