Uitslag verkiezingen van kerkenraadsleden

In de afgelopen verkiezingsavond / stemmingsdoorloop zijn de volgende broeders gekozen:

  • Voor de vacature ouderling: broeder Jan Lakerveld, Tiendweg 6
  • Voor de vacature ouderling kerkrentmeester: broeder Gert van Kooten, Kweldam 72
  • Voor de vacature evangelisatieouderling: broeder Gerco van Middelkoop, Vijf Akkers 6

Van de broeders wordt verwacht dat ze uiterlijk 27 november om 12:00 hun besluit via de scriba aan de kerkenraad doorgeven.

Wij wensen Jan , Gert en Gerco samen met hun gezinnen Gods zegen toe in de aankomende tijd. We bidden dat ze wijsheid, kracht en liefde mogen ontvangen om op hun manier samen met God tot een besluit te komen.

Ook de niet gekozen broeders wensen we Gods zegen toe en we bidden voor hen en hun gezinnen dat zij mogen beseffen dat ze onmisbaar zijn in onze gemeente en in het koninkrijk van God!

Voornemen uitbrengen beroep op ds. Van Trigt vanuit Oud-Vossemeer

De hervormde gemeente van Oud -Vossemeer is voornemens een beroep uit te brengen op onze predikant ds. Van Trigt. We houden u als gemeente op de hoogte over de verdere gang van zaken rond dit eventuele beroep. Op de website van de hervormde gemeent Oud-Vossemeer (www.hervormd-oud-vossemeer.nl) is wat meer informatie omtrend het voornemen om een beroep uit te brengen te vinden. We bevelen de ds. en zijn gezin in uw voorbede aan.