Schoenendoosactie Copaceni

Voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Op zaterdag 14 maart a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

We wandelen een historische route bij Wolfheze van ongeveer 5 km. Tijdens de wandeling kun je ontdekken dat het een gevarieerd landschap is met heide, loofbos, beekjes en oude graslanden. We wandelen o.a. langs grafheuvels en de bekende Wodanseiken.

Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.

Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

Spelletjesmiddag voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder 

De JV wil graag op zaterdag 22 februari van 15:00 tot 17:00 uur in de Hoven opnieuw een spelletjesmiddag organiseren voor 65+ers. Het thema is weer: ‘oud Hollandse spelletjes’. U kunt op die middag ook een eigen spel meenemen. De jongeren zijn bereid om u thuis op te halen. U kunt hiervoor contact opnemen met Alien Sloof (06-57425766). De informatie kunt u ook vinden op de flyer. We hopen op een fijne ontmoeting tussen jong en oud! Komt u ook?

GZB-dag

‘Geef het door!’ Dat is de oproep voor de GZB-dag op 14 maart 2020 in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld. Ds. Jonathan Soro laat zien hoe zijn kerk in de heftige situatie van Zuid-Soedan toch het Evangelie bij jongeren weet te brengen. Drie jongeren uit de wereldwijde kerk reageren op zijn verhaal en delen hun eigen vragen, verlangens en blijdschap. Gert-Jan Segers vertelt hoe jongeren zijn hart hebben gekregen in Egypte en welke uitdagingen hij nu voor de kerk in Nederland ziet. Ds. Wim Verboom neemt ons mee in de Bijbel en laat zien hoe de zorg voor de generaties allereerst Gods zorg is. Welkom op deze bemoedigende dag! De dag begint om 09.45 uur en eindigt om 15.45 uur. Wilt u/jij meehelpen om de dag tot een succes te maken?! Word vrijwilliger! We zoeken gastheren en -vrouwen, cateringvrijwilligers en hulp bij de kinder- en tienerprogramma’s en kinderopvang. Voor meer informatie en voor aanmelden: bel 0343-512444, mail naar hvdijk@gzb.nl of kijk op www.gzb.nl/vrijwilligers.

Gemeenteavond 13 februari

Wij willen u wijzen op de gemeente-avond die georganiseerd is op donderdag 13 februari in de Hoven, aanvang 20:00. Vanaf 1 juli aanstaande treed de nieuwe donorwet in werking en dienen wij een keuze te hebben gemaakt. Daarom hebben we dr. Teeuw, medicus en theoloog,  uitgenodigd om ons te helpen bij het maken van die keuze. De avond is niet georganiseerd om te overtuigen maar om een beter inzicht te geven als u nog geen keuze hebt gemaakt. Het thema is: “Donorregistratie, wat betekent dat voor mij”. Deze wet geldt voor personen vanaf 18 jaar, dus jong en oud zijn welkom.

Kerkbalans

U ontving deze week de envelop betreffende uw deelname voor kerkbalans 2020. Wij willen u de tijd en ruimte geven om ons hierin te ondersteunen. Wilt u dit een gebedszaak laten zijn? Indien u geen envelop hebt gekregen wilt u ons dit dan laten weten? Bel hiervoor met kerkrentmeester Erik van Staverden of stuur een mail naar kerkrentmeesters@pkn-ameide-tienhoven.nl.

16 februari aangepaste kerkdienst

Moderamen kerkenraad

In de vergadering van de grote kerkenraad is het moderamen verkozen. Het moderamen bestaat uit vier leden en de predikant. De samenstelling is: preses: Nico Bikker; scriba: Harvey Stoelinga; algemeen lid diaconie: Teo Mesker; algemeen lid ouderlingen-kerkrentmeester: René Muilwijk en algemeen lid: ds. J.C. van Trigt. We danken Marcel van Huizen, die als diaken de afgelopen jaren zitting had in het moderamen, hartelijk voor zijn inbreng. Teo Mesker neemt zijn plaats in. Van harte Gods zegen toegewenst. Mogen we als kerkenraad en moderamen op uw voorbede rekenen?!

Afscheid van de kerkenraad

Zaterdag 18 januari heeft de kerkenraad met een goed verzorgde high-tea in de Hoven afscheid genomen van de aftredende broeders. Ook werden hun vrouwen voorzien van een mooie bos bloemen. Tijdens deze middag was er ook een hartelijk welkom aan de nieuwe broeders.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg zoekt vrijwilligers

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt mensen, jong en ouder, een paar weken rust en liefdevolle aandacht. We hopen dat ze na een verblijf sterker, maar vooral ook met nieuw perspectief, naar huis gaan. Gea is één keer per veertien dagen gastvrouw. Ze vertelt dat ze na haar dienst altijd verwonderd en dankbaar naar huis rijdt. Haar werk ervaart ze als betekenisvol: luisteren, liefdevolle aandacht geven, met iemand bidden, leiding tijdens de maaltijd, maar ook iets praktisch oplossen. Het is een mooie taak in een stukje van Gods Koninkrijk.

Het werk in de Herberg gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. We zijn o.a. op zoek naar een gastvrouw overdag en stafvervangers voor de avond of in het weekend. Heb je interesse?  Neem contact met ons op en loop eens een keer vrijblijvend mee. Zie (ook voor andere vacatures) www.pdcdeherberg.nl.