Marijkekring

Marijkeflat Pr. Marijkeweg 56, Ameide

Boekje

Gebedssamenkomst

De Hoven J.W. van Puttestraat 83, Ameide, Nederland

Ontmoetingsmiddag voor ouderen

De Hoven J.W. van Puttestraat 83, Ameide, Nederland

Donderdag 14 december a.s  zijn alle ouderen en alleengaanden van harte welkom op de ontmoetingsmiddag. Als het goed is heeft u de uitnodiging hiervoor ontvangen. We hebben een mooi kerstprogramma en sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd. We beginnen om 15.00 uur in De Hoven. We hopen velen van u te mogen begroeten.