Wij stellen uw belangstelling op prijs. De kerk mag een belangrijke boodschap doorgeven aan alle mensen en dus ook aan u: het evangelie van verzoening en eeuwig leven door Jezus Christus.

Wie we zijn

Informatie over onder andere onze missie en visie, de gebouwen, het beleidsplan.

Kerkdiensten

Informatie over de verschillende diensten, collecten, live diensten (en terugluisteren) en kinderopvang.