Wij stellen uw belangstelling op prijs. De kerk mag een belangrijke boodschap doorgeven aan alle mensen en dus ook aan u: het evangelie van verzoening en eeuwig leven door Jezus Christus.

Wie we zijn

Informatie over onder andere onze missie en visie, de gebouwen, het beleidsplan.

Blogs: Samen gemeente zijn

Informatie over samen gemeente zijn.

Kerkdiensten

Informatie over de verschillende diensten, collecten, live diensten (en terugluisteren) en kinderopvang.