Jaarthema 24/25 update

Tijdens de gezamenlijke kringafsluiting is het jaarthema van het volgende seizoen al bekendgemaakt. Het thema zal de volgende titel dragen: ‘Leven in het Licht van Gods Koninkrijk.’ Leven in het Licht: in het thema hoor je al dat we volgend seizoen willen nadenken over ons handelen en spreken in het Licht van Gods Koninkrijk. Oftewel: het praktisch christen zijn in het leven van alledag. Als uitgangspunt bij dit thema zullen we de Jacobusbrief met elkaar bespreken. Ruim voor het seizoen start zullen de verschillende materialen (denk aan bijbelstudieboekjes, maar ook mogelijk andere hulpmiddelen) over de Jacobusbrief gedeeld worden met alle kringen.

Bijbelstudieboekjes 24 / 25 
Als commissie V&T hebbben we 2 bijbelstudieboekjes gevonden over het Bijbelboek Jacobus die passen bij ons nieuwe jaarthema. Het zijn de boekjes: ‘Geloven en doen’
geschreven door Cock Kroon en het boekje: ‘Wat doen we met ons geloof?.’ Dit laatste boekje is geschreven door Kees Goedhart. Hieronder is een document met uitgebreide beschrijving te vinden van beide boekjes en andere materialen bij de Jacobusbrief te vinden.

Gezamenlijke startavond kringen 

Op woensdag 11 september zal er de startavond voor kringen plaatsvinden. Ds. Menkveld uit Giessen zal dan een inleiding verzorgen over Jacobus die past bij ons jaarthema: ‘Leven in het Licht van Gods Koninkrijk.’  De avond start om 20.00 uur. We hopen u en jullie allemaal te ontmoeten!