Update De Hoven

Het nieuwe winterseizoen is begonnen. Vanwege het feit dat Anita is gestopt als beheerster volgen hieronder nieuwe procedures voor het gebruik van De Hoven. De diverse taken zijn verdeeld over meerdere vrijwilligers.

Het reserveren van zalen gaat nog steeds als voorheen bij                 Ad Breure (tel. 601765).
Ook als een reservering niet doorgaat dit svp doorgeven aan Ad.

De nieuwe taakverdeling en bijhorende contactpersonen is als volgt:
Huishoudelijke taken, EHBO en Passage:                                              Hetty den Hartog (tel. 601944)

Kerkelijke gebruikers zoals clubs, catechisatie, JV, Zondagsschool en Evangelisatiecommissie,
Kledingbeurs en HVD (uitgezonderd de ouderenmiddag):                 Willy van Es (tel. 602675)

Ouderenmiddagen van de HVD:                                                               Dineke Janse (tel. 602516)

Uitvaarten en overige commerciële activiteiten zoals recepties etc.: Anneke Westerhout (tel. 602627)

Het is belangrijk om te weten dat het dus nog steeds mogelijk is om in De Hoven een receptie te geven zoals voorheen of het gebouw te huren voor beurzen, stemmingen etc.
Bij overige vragen of onduidelijkheden kan het huidige telefoonnummer van De Hoven gebruikt worden (tel. 06 30 02 29 44). Deze telefoon wordt opgenomen door Ad Breure of Jan den Oudsten.
We blijven werken met sleuteldragers zoals in voorgaande jaren. We zijn dankbaar dat Ben en Arlette van der Zijden de taken van Anneke op de dinsdagavond hebben overgenomen.

Alle huidige gebruikers zijn ingedeeld in diverse categorieën. (zie verdere uitleg in de onderstaande beheersregels)
 Kerkelijke activiteiten
 Ideële activiteiten
 Leden PKN gemeente Ameide en Tienhoven activiteiten
 Commerciële activiteiten
 Begrafenissen, condoleances en opbaargelegenheid (Aula)

Klik hier voor de beheersregels van De Hoven (en het Jot)

Voor de eerste 3 bovengenoemde categorieën is het toegestaan om zelf eten en drinken mee te nemen.
Uiteraard blijft het mogelijk om De Hoven te huren (kostprijs) voor bv. een verjaardag (max. 50 personen)
Als er alcohol wordt genuttigd moet er in alle gevallen iemand aanwezig zijn met het IVA certificaat (verantwoord alcohol schenken). Dat kan een medewerker van De Hoven zijn of een gemeentelid.

Laten wij er met elkaar voor zorgen om in alle gevallen De Hoven netjes achter te laten!
Er staan aan de kant van de J.W. van Puttestraat grote afvalcontainers voor restafval en papier/karton) en kleinere containers voor plastic en GFT afval.

Het is fijn dat zoveel gemeenteleden zich beschikbaar gesteld hebben om het werk in De Hoven doorgang te laten vinden. Het gebouw is van onze kerk en dus van ons allemaal. We hopen dat we met elkaar een gezegend winterseizoen mogen hebben!

Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Op D.V. donderdag 19 september is er in De Hoven een ontmoetingsmiddag voor ouderen. De aanvang is om 15.00 uur. Deze middag zal dhr. Jacques van de Neut, natuurbeheerder en boswachter in de Biesbosch, een presentatie geven over ontstaan van de Noordwaard en prachtige beelden vertonen van de natuur in de Biesbosch. Het belooft een boeiende middag te worden. De algehele leiding is in handen van onze kerkelijk werker Rick van Elk. We hopen dat u zich opgegeven hebt en zien er naar uit velen te ontmoeten.

Ouderavond mentorcatechese

Alle ouders met tieners uit de brugklas tot en met de vierde klas zijn welkom voor een informatieavond over de tienercatechese. U kunt deze avond bijwonen op maandagavond 16 of op dinsdagavond 17 september; net wat u het beste uitkomt. De aanvang is om 18.45 uur in De Hoven.

Update preekrooster 2019

Prr2019-20190907

 

Project Arjo en Adrie de Vroome uitgezonden op EO Metterdaad

In Guinee bouwen Arjo en Adrie een kraamkliniek. Voor deze kraamkliniek was ook de avondsmaalcollecte van 23 juni bestemd. EO Metterdaad maakt o.a. van deze bouw opnames op de volgende data:

Metterdaad Aflevering 1:
Zaterdag 14-09-2019 (25 minuten uitzending) NPO2, 17.10uur
Zondag 15-09-2019 (10 minuten uitzending) NPO2, 10.05uur

Metterdaad Aflevering 2:
Zaterdag 21-09-2019 (25 minuten uitzending) NPO2, 17.10uur
Zondag 22-09-2019 (10 minuten uitzending) NPO2, 10.05uur

Metterdaad Aflevering 3:
Zaterdag 28-09-2019 (25 minuten uitzending) NPO2, 17.10uur
Zondag 29-09-2019 (10 minuten uitzending) NPO2, 10.05uur

Metterdaad Aflevering 4:
Zaterdag 05-10-2019 (25 minuten uitzending) NPO2, 17.10uur
Zondag 06-10-2019 (10 minuten uitzending) NPO2, 10.05uur

Inhoudelijk
* De 1e aflevering geeft een duidelijk beeld van de noodzaak om een kraamkliniek te bouwen
* De 2e aflevering gaat over het werk van de chirurg Dr. Jean Yaradouno
* De 3e aflevering over Gueasso en waterputten project
* De 4e aflevering is een compilatie van alle afleveringen

 

Henk van Egmond overleden

Afgelopen zondag 1 september is onze oud organist Henk van Egmond overleden. Als gemeente zijn we dankbaar voor alles wat God in Henk aan ons heeft gegeven. Onze medeleven gaat uit naar zijn vrouw, de kinderen en verdere familieleden. We bidden hen de troost en nabijheid van onze God toe.

Hierbij de gegevens voor degene die de condoleance / rouwdienst / uitvaart willen bezoeken.

condoleren: 6 september (vrijdag as) 10:00 uur (kerk Lexmond)
rouwdienst: 6 september 11:00 uur (kerk Lexmond)
uitvaart: aansluitend aan de rouwdienst, op de begraafplaats te Lexmond.

Doopdienst verzet naar zondag 29 september

De doopdienst van zondag 1 september is verzet naar zondag 29 september.

Startweekend: 6, 7 en 8 september

Voor de jongere is er weer de mogelijkheid voor een nachtje weg. Zaterdagmiddag komt er een kindertheater en zaterdagavond is er een Amerikaans buffet. Zondagochtend is er na de dienst een programma voor jong en oud in de Hoven. Meer informatie volgt nog in de uitnodiging die de mensen door de deur krijgen. In de uitnodiging staat ook hoe je je kan opgeven.
We hopen op veel belangstelling!

Clubleiding gezocht

Helaas moet de jeugdraad u/jou mededelen dat we, na het startweekend, helaas nog niet kunnen starten met club 5. Voor deze groep zijn er nog geen leidinggeven gevonden.  Natuurlijk, is dit erg jammer, maar zonder vrijwilligers kan er geen jeugdwerk georganiseerd worden. Ook de leiding van club 8 (woensdagavond) en Spirit 2 (zondagavond) zoeken dringend vrouwelijke versterking in hun team. Helpt u mee, om het jeugdwerk door te laten gaan in onze gemeente? Voor meer informatie; Peter v. Vuren; 06-53876248.

Jaarthema 2019-2020

De kracht van Gods genade. Het komende kerkelijke seizoen krijgt als focus ‘de kracht van Gods genade’ aan de hand van de Romeinenbrief. Deze brief is voor meerdere bepalende leiders in de christelijke kerk van doorslaggevende invloed geweest: zij ontdekten de kracht van Gods genade toen ze de Romeinenbrief goed tot zich namen. Wij proeven in de gemeente een sterk verlangen dat die genade meer en meer het kloppend hart van onze gemeente zal zijn. Er is veel om te ontdekken als het om dit kernwoord van geloof gaat. In een prekenserie, op bijbelkringen en thema-avonden gaat de Romeinenbrief open. En ter voorbereiding op de grote feesten zijn er speciale stiltevieringen over het feest en het jaarthema. Noteer alvast de thema-avonden: 25 september is de gezamenlijke startavond voor de kringen; 5 februari is er een thema-avond met Bernhard Reitsma; en 25 maart is de gezamenlijke slotavond voor de kringen. Het weekend van 6-8 september zal in het teken staan van opening winterwerk. Meer informatie volgt.