World Servants uitzwaaidienst zondagmorgen 23 juni

Jaarthema 24/25 update

Tijdens de gezamenlijke kringafsluiting is het jaarthema van het volgende seizoen al bekendgemaakt. Het thema zal de volgende titel dragen: ‘Leven in het Licht van Gods Koninkrijk.’ Leven in het Licht: in het thema hoor je al dat we volgend seizoen willen nadenken over ons handelen en spreken in het Licht van Gods Koninkrijk. Oftewel: het praktisch christen zijn in het leven van alledag. Als uitgangspunt bij dit thema zullen we de Jacobusbrief met elkaar bespreken. Ruim voor het seizoen start zullen de verschillende materialen (denk aan bijbelstudieboekjes, maar ook mogelijk andere hulpmiddelen) over de Jacobusbrief gedeeld worden met alle kringen.

Bijbelstudieboekjes 24 / 25 
Als commissie V&T hebbben we 2 bijbelstudieboekjes gevonden over het Bijbelboek Jacobus die passen bij ons nieuwe jaarthema. Het zijn de boekjes: ‘Geloven en doen’
geschreven door Cock Kroon en het boekje: ‘Wat doen we met ons geloof?.’ Dit laatste boekje is geschreven door Kees Goedhart. Hieronder is een document met uitgebreide beschrijving te vinden van beide boekjes en andere materialen bij de Jacobusbrief te vinden.

Gezamenlijke startavond kringen 

Op woensdag 11 september zal er de startavond voor kringen plaatsvinden. Ds. Menkveld uit Giessen zal dan een inleiding verzorgen over Jacobus die past bij ons jaarthema: ‘Leven in het Licht van Gods Koninkrijk.’  De avond start om 20.00 uur. We hopen u en jullie allemaal te ontmoeten!

Mogelijkheid tot het volgen van belijdeniscatechisatie

Wil je Gods naam belijden? Wil je meer leren uit de Bijbel? Ook komend seizoen is er de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. We zien er naar uit dat we dan weer een eigen predikant hebben, maar zolang die er nog niet is, kunt u met W.F. Jochemsen contact opnemen
(0616300115, wfjochemsen@outlook.com).
De eerste avond van kennismaking is gepland op maandag 16 september. Mocht iemand belijdeniscatechese willen volgen, maar niet op maandag kunnen, dan proberen we op een andere avond samen te komen. Ook wanneer er vragen zijn over het volgen van belijdeniscatechese, kun je contact opnemen. Het geloof belijden in het midden van de gemeente is een grote stap, maar daar hoef je nu nog geen besluit over te nemen. Het volgen van belijdeniscatechese wordt vaak als leerzaam ervaren en in de praktijk blijkt dat velen tijdens het seizoen naar het doen van belijdenis toegroeien. Ook bij de gemeenteleden die in april belijdenis hebben afgelegd kun je vragen wat belijdeniscatechese inhoudt.

Beroepingscommissie update juni 2024

Vorige week hebben we een aantal predikanten aan de kerkenraad voorgesteld. Deze week leggen we contact met een predikant om te verkennen of er openheid is om in gesprek te gaan. Bidt u/jij mee?

Binnen de beroepingscommissie nemen we afscheid van Sissy Kon en verwelkomen Jan Lakerveld. Sissy heeft zich met veel toewijding in tijd en talenten ingezet, dank daarvoor! We wensen Sissy en haar gezin Gods zegen!

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 16 juni

Lees meer

Nieuwsbrief Jemima 2024-2

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief over Jemima. Deze kunt u/jij hieronder lezen.

jemima-nieuwsbrief-2-web-1

 

 

 

Volmacht voor stemmingsvergadering woensdag 19 juni

Op 19 juni is de stemmingsvergadering. Deze start om 19.30 uur in De Hoven.

Er is een mogelijkheid om via volmacht te stemmen. Deze volmacht is onderstaand te downloaden.

Volmacht ambtsdragersverkiezing 19-06-2024

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 9 juni

Lees meer

Preekrooster 2024 update (25-05-2024)

Prr2024-20240525

Pinkstercollecte GZB 2024

In elk Thais dorp een kerk

De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor kerkplanting in Thailand. In elk dorp in Thailand vind je wel een boeddhistische tempel, maar kerken kom je nauwelijks tegen. Juist hier voelen Cobi & Thomas Roest en Annelies & Sijmen den Hartog zich geroepen om het Evangelie te delen. Samen met Thaise christenen gaan ze eropuit om mensen te bereiken die Jezus nog niet kennen. Het is bemoedigend om te zien dat het evangelisatiewerk in Thailand vrucht draagt. Gods Geest werkt. Ook vandaag. Mensen komen tot geloof en op steeds meer plekken ontstaan Bijbelstudiegroepen. Wat zou het mooi zijn als deze groepen uitgroeien tot nieuwe gemeenten. Zodat er uiteindelijk in elk Thais dorp ook een kerk te vinden is.

Helpt u mee?

Hoe kunt u bijdragen?

  • Gebruik de collectemethode van uw gemeente.
  • Doneer via Tikkie, gzb.nl/pinkstercollecte of de antwoordkaart in de collectefolder.
  • Blijf bidden voor het zendingswerk.