Update preekrooster 2019

Prr2019-20190708

Zaterdagmiddag 20 juli racefietsen met Cofratiam

Zoals we eerder hebben vermeld in de nieuwsbrief willen we ook dit jaar een sponsortocht houden voor racefietsers. De datum is geworden zaterdag 20 juli. We starten om 13.00 uur achter De Hoven. De lengte van de tocht is ongeveer 75 kilometer. We hopen dat veel sportievelingen zich zullen melden, zodat we weer een mooi aantal stenen kunnen kopen voor de kerkbouw van onze zustergemeente.

Nieuwsbrief 3 van familie Oudshoorn

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van familie Oudshoorn. Hierbij de link naar de derde nieuwsbrief.

03 Oudshoorninafrika-Nieuwsbrief Jun 2019

De familie Oudshoorn kunt u/ kun jij ook volgen op hun eigen webpagina  www.gzb.nl/oudshoorninafrika.

Filmpje: een dag uit het leven van familie Oudshoorn

Familie Oudshoorn heeft een filmpje gemaakt over een dag van hun leven in Namibië. Geniet mee door op onderstaande link te klikken.

Filmpje familie Oudshoorn

Winnende loten rommelmarkt

Alle medewerkers aan onze rommelmarkt hartelijk dank voor jullie inzet. Mede daardoor mogen we terugkijken op een mooie en gezegende rommelmarkt. Met preachtig weer en veel bezoekers. De netto-opbrengst 2019 bedraagt €35.229,- Bijzonder dank aan de medewerkers voor het vele werk het hele jaar door. Bovenal dank aan de familie Spek voor het beschikbaar stellen van de ruimte in en bij de boerderij. De winnende loten zijn: 574, 257, 4007, 3668, 642, 1106, 64, 2517, 3827, 815, 3154, 709, 1494, 2298. Prijzen kunnen op vertoon van lot worden afgehaald bij Esther Verheij, Lekdijk 9, Ameide, tel. 0183-602876. De Rommelmarkt-commissie.

Evangelisatieweken camping de Koekoek

Deze zomer zullen we weer met een groep gemeenteleden de evangelisatieweken invullen op camping de Koekoek. Er zijn voor alle weken al heel wat medewerkers gevonden, maar uw en jouw hulp kunnen we goed gebruiken. Er is van alles te doen en als we met meer zijn is er ook meer aandacht en tijd voor de campinggasten. Dus wanneer u of jij graag handen en voeten geeft aan het werk in Gods Koninkrijk: van harte welkom! Ook zoeken we mensen om te koken of bijv. eens boodschappen te doen voor de teams. Om aan te melden graag mailen of bellen naar Marianne de Langen (gdelangen01@hetnet.nl of 06-16215907). Willen jullie ook biddend om ons en de campinggasten heen staan? Bedankt!

Registreren op de website

Zoals op de gemeenteavond is besproken is het vanaf nu mogelijk om u te registreren op onze website als gebruiker/lid. Dit vanwege de privacyregels rondom de AVG waarin o.a. is vastgelegd dat uw gegevens niet zondermeer openbaar zichtbaar mogen zijn en u toestemming dient te geven voor uitingen op de website, kerkblad of anderszins binnen de kerkelijke gemeente. Om dit mogelijk te maken is onze website gesplitst in een openbaar gedeelte en een afgeschermd gedeelte. Om toegang te krijgen tot het afgeschermde gedeelte is het nodig u te registreren als gebruiker/lid. Bij deze registratie geeft u ook toestemming tot het gebruik van uw gegevens binnen de kerkelijke organisatie. Wij roepen iedereen op (vanaf 14 jaar en ouder én lid van onze gemeente) om deze registratie uit te voeren. U gaat hiervoor naar de website en klikt in de bovenste regel op de button “Login”. Hier rolt zich dan een menu uit waarna u op “Registreren” klikt en de verdere procedure volgt. Bij “Gebruikersnaam” vult u een zelfgekozen naam in: dit kan uw eigen naam zijn of benaming waaronder u bekend wilt zijn en bij het “Wachtwoord” vult u een door uzelf gekozen wachtwoord in. Onderaan de invullijst vult u uw emailadres in (twee keer) en vinkt u het vakje “privacyverklaring” aan. Vervolgens klikt u op registreren. Ons ledenbeheer controleert vervolgens uw registratie en zal u, na goedkeuring, accorderen voor het beschermd gedeelte van de website. U ontvangt bij registratie en bij goedkeuring in beide gevallen een mail in uw mailbox. Binnen 1 gezin kunnen meerdere leden een registratie aanvragen, maar steeds zoals benoemd pas vanaf 14 jaar en ouder. Indien u binnen het gezin 1 mailadres hanteert kan er maar 1 registratie plaatsvinden. Als u tegen problemen aanloopt bij de registratie, de afhandeling of andere vragen heeft omtrent deze registratie kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester René Muilwijk: 06-10893174, 0183-602434 of per mail: ledenbeheer@pkn-ameide-tienhoven.nl. Wij dringen aan op registratie, temeer omdat dit een eis is in de AVG maar ook vanwege een juiste afhandeling van gegevens onderling als gemeente.

Kindernevendienst 

Zondagmorgen 9 juni is er voor het eerst kindernevendienst. Op 9 juni, 23 juni en 7 juli voor de groepen 0,1, 2 en 3. Op 16 juni, 30 juni en 14 juli voor de groepen 4, 5 en 6.

Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst. We beginnen weer op D.V. 1 september. We gebruiken de methode Bijbel Basics van de Nederlandse Bijbelgenootschap. De methode kun je vinden op www.debijbel.nl/bijbelbasics. Je kunt gratis inloggen en zo met ons meeleven. Wil je ons helpen en heb je een hart voor God en kinderen, mail dan naar Siske Bal. rienensiskebal@hotmail.com

Het KND-team,
Rianne Bos, Marloes Mesker en Siske Bal

Dagelijkse Bijbelpodcast via Whatsapp

‘Wat een goed initiatief! Ik reis regelmatig met de trein en dit is een fijne start van de ochtend.’ ‘Waardevolle overdenkingen die me bij blijven.’ ‘Ik las ’s ochtends nooit uit de Bijbel. Nu luister ik altijd op de fiets naar mijn werk.’ ‘Als we wakker worden luisteren mijn man en ik in bed naar Eerst dit. Het is fijn om zo samen de dag te beginnen voordat we in de hectiek van de dag rollen.’

Een greep uit talloze reacties op ‘Eerst dit’, de dagelijkse Bijbelpodcast die de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie IZB sinds december 2018. Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends een 7-minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een Bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die willen groeien in geloof en het volgen van Jezus.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vaste medewerkers zijn ds. Dirk de Bree (Utrecht), ds. Kees van Ekris (Zeist), ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus) en ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven). De vijfde dag wordt door verschillende predikanten ingevuld. Om te voorkomen dat de afleveringen een aaneenschakeling zijn van favoriete Bijbelgedeelten, wordt het NBG-leesrooster gevolgd.

De Bijbelpodcast blijkt in een grote behoefte te voorzien. Twee maanden na de lancering schommelt het aantal vaste luisteraars rond de 18.500.  Gratis aanmelden? Kijk op www.eerstdit.nl.

Handen uit de mouwen

Heeft u nog een grote klus in de tuin, in huis of ergens anders liggen? En heeft u geen zin om het zelf te doen? Huur ons in! Wij als actiegroep Ameide/Tienhoven van World Servants staan klaar om uw klussen op te pakken! Denk hierbij vooral aan klussen die een paar uur of een dagdeel duren. Stuur een mailtje naar ws.ameide.tienhoven@gmail.com of stuur een appje naar Janouk Willemse (06-25330076). We hanteren geen vast tarief, dit wordt per klus afgesproken.