Talentenbank

Nu het winterseizoen weer is begonnen, willen we de talentenbank graag weer (opnieuw) onder uw en jouw aandacht brengen. Zoals u weet, wordt de talentenbank binnen onze gemeente gebruikt om de verschillende talenten te koppelen aan de verschillende kerkelijke activiteiten/commissies. Door de vele verschillende activiteiten is de talentenbank altijd op zoek naar gemeenteleden die de openstaande vacatures in de talentenbank kunnen invullen. Onlangs is er een los formulier bij de Zaaier verspreid waarop de verschillende talenten kunnen worden opgegeven. Dit formulier kunt u hieronder ook downloaden en daarnaast liggen er enkele formulieren achterin de kerk (ingang onder de toren).

begeleidende-brief-talentenbank

Talenten Ameide-Tienhoven 2020

 

Coronaregels De Hoven en Het Jot

We zijn blij dat de activiteiten in de Hoven en Het Jot weer van start mogen gaan.

Er zijn wel diverse regels aan deze start verbonden in verband met Corona. Deze regels zijn afgestemd met en goedgekeurd door de Kerkenraad.
De regels zijn streng en niet altijd leuk. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van deze regels en zich eraan houdt om het virus buiten de deur te houden.

Klik  hier voor de coronaregels bij gebruik van De Hoven

Klik  hier voor de activiteiten bij gebruik van Het Jot

 

Brief vanuit de jeugdraad

2020822 Ouderbrief seizoen 20-21

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 13 september

Tijdens de meditatie komende zondagmorgen is er een speciaal kindermoment. Bij het kindermoment is onderstaande stencil te downloaden.

Stencil 20 september 2020 JC van Trigt

Preekrooster 2021 en update 2020

2020 update:

Prr2020_20200919

2021:

Prr2021-20200918

Over maskers en vertrouwen in Namibië 

Hierbij ontvangt u een nieuw blog van Joram en Daniëlle Oudshoorn.

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/joram-en-danielle-oudshoorn/blog/over-maskers-en-vertrouwen-in-namibie?user_id=32

 

Startavond bijbelstudiegroepen voorbereiden

Komende woensdagavond is het de startavond van de bijbelstudiegroepen. Het eerste hoofdstuk wordt dan behandeld. Voor degene die dit al willen voorbereiden onderstaand hoofdstuk 1 van het bijbelstudieboekje.

Redding voor Gods volk H1 – bijbelstudieboekje 20-21

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 13 september

Tijdens de meditatie komende zondagmorgen is er een speciaal kindermoment. Bij het kindermoment is onderstaande stencil te downloaden.

Stencil 13 september 2020 JC van Trigt

Mogelijkheid tot belijdeniscatechisatie volgen

In het winterseizoen is er de mogelijkheid om de belijdeniscatechisatie te volgen. We hopen dat er jongeren en ouderen, jonggehuwden en jonge ouders (die hun kind hebben laten dopen) zijn die het verlangen kennen om te groeien in het geloof. Het volgen van belijdeniscatechisatie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Wellicht heb je het tot nu toe, om wat voor reden ook, uitgesteld om deze stap in het geloof te doen. Je wordt uitgenodigd om naar de belijdeniscatechisatie te komen en zo toe te groeien naar het belijden van Jezus als de Heere van je leven. We beginnen om D.V. maandag 14 september om 20.00 uur in De Hoven. Iedereen die nog geen belijdenis gedaan heeft, is hartelijk welkom!