Corona-tijden in Namibië – Verlof uitgesteld

Begin april zou de familie Oudshoorn op verlof komen in Nederland. Omdat ook in Namibië het corona virus is uitgebroken en sociale contacten in Nederland zoveel als mogelijk gemeden dienen te worden, heeft de familie in samenspraak met de GZB besloten om in Namibië te blijven. Op een later tijdstip hopen zij alsnog op verlof te komen en onze gemeente te bezoeken.

Op hun blog kunt u meer lezen over hun situatie in Namibië.

YouTube audiostream

De diensten op zondag én de uitzendingen van Radioa10 zijn vanaf heden ook te beluistern via een YouTube audiostream. De geluidskwaliteit is hiervan vele malen beter vanwege de digitale omgeving. Daarnaast is zelf streamen stabieler. Zoals u gemerkt hebt viel zondagmorgen Kerkomroep.nl er toch weer even uit wat vervelend is. Dit willen wij voorkomen door met de audiostream te gaan werken. U kunt hiervoor via onze website www.pkn-ameide-tienhoven.nl inloggen en vervolgens via Kerkdiensten – Live diensten en terugluisteren op de luisterpagina komen (zoals u gewend bent). Op deze pagina kunt u zelf kiezen tussen de Kerkomroep.nl of de YouTube audiostream.

Meditaties terug te lezen

Wegens het coronavirus hebben we op het moment geen kerkdiensten waarbij we elkaar als gemeente ontmoeten. Wel is er iedere zondagmorgen en zondagavond een meditatie vanuit het ‘t Jot. De gehouden meditatie kunt u/jij op de pagina “meditaties”  van deze website nog eens rustig nalezen.

Van de diaconie

Als diaconie hebben we ons aangemeld bij de site www.nietalleen.nl. Hier kunt u een eventuele hulpvraag aanmelden, Maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de diaken van uw sectie. Wij zullen dan kijken hoe we u hulp kunnen bieden. Ook als u in de gelegenheid bent om hulp te kunnen bieden, kun u dit doorgeven aan de diaconie, zodat wij uw hulp in kunnen zetten voor een hulpvraag. U kunt dit doorgeven aan één van de diakenen of mailen naar diaconie@pkn-ameide-tienhoven.nl

Brief Ds. Dorin

Dominee Dorin heeft onze gemeente een brief geschreven. Hij schrijft in deze brief o.a. de situatie waarin ze op het moment zitten.

Brief Ds. Dorin

 

Rommelmarkt informatie

In verband met de recente maatregelen dat evenementen tot 1 juni afgelast moeten worden kan ook onze rommelmarkt die dit jaar gepland was op 23 mei uiteraard niet doorgaan.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende periode zullen we kijken of verplaatsing van de rommelmarkt naar september mogelijk is.

De verkoop op vrijdag vanuit de boerderij van de fam. Spek is eveneens tot nader order stopgezet.

Als u spullen wilt inleveren verzoeken wij u vriendelijk indien mogelijk om die nog een poosje thuis te houden totdat we weer kunnen ophalen en de schuur weer open is.

Als thuis bewaren niet mogelijk is kunt u, als het hek links van de boerderij van de fam. Spek open is, zelf spullen in het schuurtje links van de ingang van de rommelmarktschuur neerzetten.

In speciale gevallen zoals na een overlijden of bij een verhuizing kunt u bellen met Bert den Braven (06 22 95 43 94) of Jan den Oudsten (06 46 22 62 72) om een afspraak te maken om in te leveren / op te halen.

Gebedspagina

In deze roerige tijden is het belangrijk dat we elkaar kunnen vinden. Ook al zitten we misschien thuis of zelfs in quarantaine, toch kunnen we meeleven met elkaar. Bovendien is het goed om met en voor elkaar te bidden. Nu kan dat helaas even niet meer gezamenlijk met anderen, dus daarom gaan we digitaal. We hebben nu misschien ook meer tijd om te bidden. Samen bidden is goed om verschillende redenen:

 • in gebed kunnen we God vertellen hoe goed Hij is, we kunnen Hem bedanken voor de mooie dingen die gebeuren. En we kunnen Hem vragen om dingen die we nodig hebben of voor anderen bidden.
 • We voelen ons kwetsbaar en afhankelijk, zonder controle. Maar we geloven dat God alles in Zijn handen heeft.
 • Als we bidden brengen we onszelf tot rust bij God, zoals David in psalm 131:2 zegt.

Op deze website is een gebedspagina gemaakt, deze pagina is een soort van digitale gebedsruimte:

 • Je kunt punten om voor te bidden en punten om voor te danken mailen naar redactie@pkn-ameide-tienhoven.nl. De punten worden anoniem op de pagina geplaatst en zijn op de pagina alleen te lezen door mensen die voor de website geregistreerd zijn.

Ook al zitten we thuis en voelen we ons (misschien) klein en kwetsbaar, op deze manier kunnen we met en voor elkaar bidden.

 

Radio A10

Radio A10: We willen als gemeente graag in contact blijven met elkaar. Daarom zal vanaf volgende week Radio A10 te beluisteren zijn op dinsdagavond en donderdagavond van 19.00-20.00 uur. Vanuit ’t Jot zal er op dinsdagavond een interactieve uitzending verzorgd worden, waarin u vragen kunt stellen, kunt mailen over allerlei zaken die het kerkelijk leven in deze tijd van het coronavirus betreffen. Dit kunnen vragen zijn over de collectedoelen, contactpersonen, kerk en organisatie, etc. We gaan tijdens deze uitzendingen niet in op pastorale vragen. Op donderdagavond zal er een meer ontspannen invulling aan de uitzending gegeven worden. Er zal dan meer ruimte zijn voor muziek en zang, voor een spel of een quiz. We willen ook gemeenteleden uitnodigen om over een bepaald onderwerp iets met ons te delen. Op deze manier hopen we dat de onderlinge verbondenheid zich zal voortzetten nu we te maken hebben met ingrijpende beperkingen ten aanzien van het persoonlijk contact met elkaar.  U kunt reageren op radioa10@pkn-ameide-tienhoven.nl. We zien uit naar bemoedigende en gezegende uitzendingen.

Alternatief jeugdwerk

Voor onze jeugd is het ook een lastige en spannende tijd. Geen school, geen sportclub en ook vrienden en vriendinnen worden niet of minder vaak gezien. Ook het jeugdwerk in onze gemeente gaat op het moment niet door. Geen club, geen catechisatie, geen zondagsschool en geen kindernevendienst.

Mooi om te zien dat er online alternatieven worden aangeboden voor het jeugdwerk.

Op deze website kunt u/jij op de pagina alternatief jeugdwerk wat alternatieven vinden.

 

Coronavirus update vanuit de kerkenraad

Hierbij een update vanuit de kerkenraad aangaande de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan in onze gemeente. Vooralsnog zijn er geen diensten tot en met vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag).

 • De meditatiediensten van ds. Van Trigt worden uitgebreid tot en met vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag).
 • Voor de belijdenisdienst van 5 april wordt een nieuwe datum gezocht.
 • Als de overheid uiterlijk in de week van 5 -> 10 april een duidelijk besluit neemt om de samenleving weer op gang te brengen, dan is de eerste dienst in de kerk op 12 april (paaszondag).
 • Als de overheid uiterlijk in de week van 5 -> 10 april geen duidelijk (misschien / eigen verantwoordelijkheid /niet) besluit neemt om de samenleving weer op gang te brengen, dan geen kerkdiensten op 12 april (paaszondag).
 • Open Vensters zit tot en met 5 april ook ‘dicht’, ook daar worden geen kerkdiensten georganiseerd.
 • De kerkenraad het besluit heeft genomen om een dringend advies uit te brengen om tot en met 5 april niet samen te komen voor kerkelijke activiteiten. Alleen bij urgente zaken is afwijken van dit dringend advies acceptabel. Naast gebed en zorg voor onze naasten kunnen we op die manier als gemeente meehelpen de coronavirusverspreiding snel onder controle te krijgen.
 • Houd de website in de gaten voor nieuwe berichtgevingen omtrent onze gemeente en de coronavirusmaatregelen.
 • De zangdienst op 2e Paasdag 13 april komt te vervallen.