Stencil voor kindermoment zondagmorgen 29 november

Tijdens de meditatie komende zondagmorgen is er een speciaal kindermoment. Bij het kindermoment is onderstaande stencil te downloaden.

Stencil 29 november JC van Trigt 345

Kerst met praiseband All in One

Iedere donderdag tot kerst geeft praiseband All in One vanuit de Tienhovense kerk een concert. Deze is online te volgen via onderstaande link.

https://www.praisebandallinone.nl/

Avondgebed

In de adventsweken zullen er op woensdag 2, 9 en 16 december avondgebeden worden gehouden. Het thema is ‘Het Licht gekomen in de duisternis’. Het avondgebed wordt gehouden van 20.00-20.30 uur in de Hervormde kerk van Ameide en zal geleid worden door onze kerkelijk werker Rick van Elk en ds. Van Trigt. Er zijn dertig gemeenteleden welkom in de kerk. U en jij kunt zich, als je het avondgebed wil bezoeken, aanmelden bij onze kerkelijk werker (fjmvelk@gmail.com). U kunt ook meeluisteren via kerkomroep.nl en de kerkradio. We zien uit naar gezegende momenten waarin we ingetogen zingen, luisteren naar een korte mediatie en bidden.

Preekrooster 2021 update

Prr2021-20201123

Kerstgroet naar Copãceni

U kunt een kerst- en nieuwjaarsgroet sturen naar onze broeders en zusters van onze Zustergemeente in Copaceni. De kaarten kunnen worden ingeleverd bij Addy Versluis, Iepenlaan 26, of bij Leon van der Zijden, Aaksterveld 144. Hier treft u een aantal voorbeeldzinnen die op de kaart geschreven kunnen worden. Johannes 3:16 (alzo lief had God de wereld…): Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentruca oricine crede în El să nu piară ci să aibe viaţă veşnică. We wensen u prettige kerstdagen en een door God gezegend nieuwjaar: Vă dorim un crăciun fericit şi un an nou binecuvântat de Dumnezeu. Moge de Here Jezus u vullen met Zijn genade en vrede: Domnul Isus să vă dea mult har şi pace. Moge het licht van de Here Jezus schijnen in uw hart: Fie ca lumina Domnului Isus să strălucească in viaţa dumneavoastră. Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar: Craciun fericit si la mulţi ani. Van harte aanbevolen

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 22 november

Tijdens de meditatie komende zondagmorgen is er een speciaal kindermoment. Bij het kindermoment is onderstaande stencil te downloaden.

Stencil 22 november 2020 GA Termaat 430

Preekrooster 2020 update

Prr2020_20201120

Evenwicht kwijt?

Het valt niet altijd mee om op allerlei terreinen balans in het leven te vinden. Je bent gewend te zorgen, maar nu is het echt teveel geworden. Je hebt altijd hard gewerkt voor de zaak, maar na de reorganisatie lukt het niet meer. Na dat ingrijpende verlies kreeg je de eerste tijd kracht om voor je kinderen te zorgen, maar nu is het helemaal op. Van jongs af aan geloof je in God, maar de laatste tijd komen er steeds meer vragen over Hem naar boven. Donkere dagen waren altijd al lastig, maar in coronatijd speelt de eenzaamheid erg op.

Tijdens een verblijf in de Herberg in Oosterbeek vind je ruimte om de balans opnieuw te vinden. De combinatie van dagstructuur, een rustige omgeving, groepsactiviteiten waarbij de bijbel opengaat en individuele pastorale gesprekken, helpen je om het leven na je verblijf weer aan te kunnen.

Neem voor deelname aan een herstelarrangement of  een retraite contact met ons op. www.pdcdeherberg.nl, 0263342225

Rommelmarktschuur weer open op vrijdagmorgen

De rommelmarktschuur bij Spek is weer open op vrijdagmorgen van 9:00 – 12:00 volgens RIVM richtlijnen voor winkels.

Naast de vertrouwde spulletjes hebben we een deel van de schuur ingericht met de kerstspullen die sinds de vorige rommelmarkt gebracht en opgehaald zijn.