Covid update (25-01-22)

De overheid heeft per 26 januari weer nieuwe Covid-19 regels in laten gaan. Wij kunnen en mogen dit volgen met de volgende versoepelingen in onze kerkelijke gemeente:

  • Er worden weer twee zondagse erediensten gehouden met 125 gemeenteleden per dienst en rekening houden met de 1,5 meter afstand  (mondkapje op tijden het verplaatsen, vaste zitplaatsen). De coördinatoren zijn weer aanwezig ter ondersteuning en het kindermoment is beneden voor de kansel. Tijdens de dienst hoeft niet meer beheerst / ingetogen gezongen te worden;
  • Er is weer kindernevendienst en kinderoppas;
  • De collectebonnen verkoop gaat weer per maand van start;

    Alle De Hoven & ’t Jot activiteiten (jeugdwerk, vergaderingen, ouderen samenkomsten, …) zijn weer toegestaan

  • RIVM regels (bij verplaatsing mondkapje, plaatsgebonden) blijven van kracht
  • Horecazaken in De Hoven met toegangsbewijs

We bewegen met de overheid mee. Laten we dus hopen en bidden dat de lijn van versoepeling deze ingezette koers blijft volgen!

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 23 januari

Lees meer

Week van gebed update

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Bethlehem uit Matteüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

In Ameide en Tienhoven willen we in deze week iedere avond samen komen van 20.00 tot 20.45. We beginnen in de hervormde kerk in Ameide, indien mogelijk fysiek en anders online. De andere avonden zijn op verschillende wijze ingevuld. U bent van harte uitgenodigd mee te doen.

Zondag 16 januari

Richt ons op en trek ons naar Uw volmaakte licht

Online via YouTube Herv. Kerk om 20.00
Hervormde Gemeente Ameide-Tienhoven – YouTube
Maandag 17 januari

Breek onze muren af en breng ons als volken bijeen

Gebedswandeling, start bij het JOT om 20.00
Dinsdag 18 januari
Doorbreek onze gewoonten en kom ons bevrijden
Gebedswandeling, start bij het JOT om 20.00 svp smartphone meenemen

 

 

Woensdag 19 januari

Laat ons niets ontbreken ook als wij klein zijn en lijden 

Sion kerk om 20.00

 

Donderdag 20 januari

Leid ons Heer, naar uw goddelijk kind

Sion kerk om 20.00

 

Vrijdag 21 januari

Kom, laten wij aanbidden verzameld rond de ene Heer

De Hoven om 20.00
Zaterdag 22 januari
Geef ons de wil te delen en de gemeenschap te dienen
Sion kerk om 20.00

 

Zondag 24 januari

Zet ons op nieuwe wegen en leer ons die gaan

In De School Van Gods Liefde (J.W. v. Puttestraat 14)  om 20.00

 

Rommelmarkt update

Met ingang van aanstaande vrijdag (21-01-2022) zijn we weer open op iedere 𝐯𝐫𝐢𝐣𝐝𝐚𝐠𝐦𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝟗 𝐮𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐭 𝟏𝟐 𝐮𝐮𝐫 op Hoge Waard 1 te Ameide. Ook zijn we 𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐳𝐚𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐚𝐧𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝟗 𝐮𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐭 𝟏𝟐 𝐮𝐮𝐫 open.
Uiteraard met inachtneming van de huidig geldende coronamaatregelen.

Actie Kerkbalans

De komende weken zullen weer in het teken staan van de actie Kerkbalans. De enveloppen om uw vrijwillige bijdrage kenbaar te maken, zullen vanaf maandag 17 januari bij u rondgebracht worden. Wij spreken de wens uit, dat u en jij in de beantwoording van onze vraag voor financiële ondersteuning in verbondenheid met elkaar het antwoord kan en wil geven. De bijgevoegde brief spreekt van dankbaarheid maar ook van consistentie in het dragen van de kosten voor het pastoraal werk en het onderhoud. Naast de brief is ook een bijlage gevoegd waarop een richtlijn voor Kerkbalans is weergegeven. Vanuit de gemeente is vaak de vraag gekomen hoe je op een verantwoorde manier vormgeeft aan een bijdrage aan Kerkbalans. Met deze richtlijn hopen wij hier in ieder geval een richting aan te geven. En we zijn u en jou enorm dankbaar voor de toezegging en bijdrage in 2022.

Kerkbalans richtlijn 2022 – Hervormde Gemeente Ameide – Tienhoven (PKN) (pkn-ameide-tienhoven.nl)

 

Preekrooster 2022 update

Hierbij een update van het preekrooster:

Prr2022_20220110

 

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 9 januari

Lees meer