Thema avond praktische geloofsopvoeding (20-4-23)

Graag willen we alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd uitnodigen voor een thema avond over praktische geloofsopvoeding. Voor deze avond hebben we Kees de Korte uitgenodigd als spreker. Velen kennen hem omdat hij tot 2008 in Ameide gewoond heeft en als leraar groep 8 werkzaam was op onze basisschool De Kandelaar en jeugdouderling in onze gemeente was. Nu is hij directeur van de basisschool in Schoonrewoerd en verzorgt wel eens meer een thema avond over geloofsopvoeding. Het is goed om als jonge ouders elkaar te ontmoeten om met elkaar in gesprek te gaan over geloofsopvoeding en zaken waar je tegenaan loopt. Je hoeft het niet alleen te doen! De avond wordt gehouden op donderdag 20 april a.s. in De Hoven. Inloop vanaf 20.15 uur, de avond duurt van 20.30 tot 22.00 uur. Iedereen van harte welkom!

Reis Copăceni 2023

In de zomer van de 2023 willen we weer op bezoek gaan in Copăceni. Het hoofddoel van deze reis is tijd doorbrengen met onze zustergemeente en elkaar te bemoedigen. Daarnaast hebben we Florin gevraagd of we nog iets praktisch kunnen betekenen. Florin gaf aan dat hij graag een hek wil hebben aan de zijkant van het kerkterrein tegen de straathonden. Daarnaast zijn er veel ouderen in Copăceni die het fysiek en financieel moeilijk hebben (veel ouderen hebben geen pensioen/AOW). Er zijn genoeg klusjes waarmee we hen kunnen ondersteunen.

Ook is er altijd de mogelijkheid voor sport en spel met de jeugd.

De reis zal plaatsvinden in de periode van 10 t/m 22 juli (inclusief reisdagen). Indien deze periode voor meerdere geïnteresseerden niet uitkomt, zou de reis ook nog verplaatst kunnen worden naar het najaar.
De reis van/naar Copăceni kan zowel met de auto als met het vliegtuig. Dit is afhankelijk van de wensen van de groep. Wanneer de reis met de auto zou plaatsvinden, zal er gedacht moeten worden aan 2 dagen voor de heenweg, en 3 dagen voor de terugweg. Met het vliegtuig gaat het uiteraard sneller.

Een grove schatting qua kosten is €400 per persoon: €300 voor de reis en €100 voor het verblijf. Daarnaast zal er ook nog geld nodig zijn voor het kluswerk. Dit geld willen we inzamelen door middel van een actie. In 2016, was één actie voldoende. We hopen dat dit ook dit jaar het geval is. Indien de groep liever geen actie organiseert, kan het geld ook zelf ingelegd worden.

Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij Addy Versluis (0642376323 / addyversluis@gmail.com) of Ben Sloof (0642606663 / benfsloof@gmail.com)

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 19 maart

Lees meer

Bijeenkomsten in de Stille Week – Op weg naar Pasen!

Het is elk jaar een goede gewoonte om met elkaar bewust toe te leven richting Goede Vrijdag en Pasen. Dit jaar willen we dat doen van maandag 3 april tot en met donderdag 6 april. Elke keer vanaf 19:30 uur – 20:00 uur in de grote kerk van Ameide.  Met muziek, liederen en een korte overdenking zullen we stil staan bij het lijden van Jezus Christus.

Het thema voor dit jaar is: Jezus’ biddend strijden….

We sluiten daarbij aan bij het jaarthema van onze gemeente wat dit seizoen. Deze is dit seizoen: ‘Het gebed.’ Waar we niet zo vaak bij stil staan is dat Jezus lijden vooral gepaard ging met veel gebed (voornamelijk ook voor anderen). We kunnen dan onder andere denken aan het bidden van Jezus bij Getsémané en toen Hij aan het kruis hing. Waarin Jezus midden in de strijd ook bad richting Zijn Vader. Tijdens de bijeenkomsten staan we stil bij welke kracht en houvast ook Zijn gebeden geven voor ons vandaag. Welke houvast en welke troost kunnen we uit Zijn gebeden putten? Hoe helpen deze gebeden ons in ons dagelijkse leven? We hopen dit met elkaar te (her)ontdekken deze week!

Preekrooster 2023 update (230323)

Hierbij een update van het preekrooster.

Wijzigingen o.a.:

23 april 18.30 prop. Sterrenburg

7 mei 9.30 doopdienst

14 mei 9.30 geen doopdienst, ds. T.J. Korten

4 juni OV prop. Bijl

18 juni 9.30 ds. Verkuil

2 juli OV prop. van Genderen

10 september Tienhoven ds. Verheij

31 december OV ds. Geerts

Prr2023-20230322

 

Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Vrijdag 31 maart a.s zijn alle ouderen en alleengaanden van harte welkom voor de ontmoetingsmiddag. Als het goed is heeft u de uitnodiging hiervoor ontvangen. We hebben een mooi paasprogramma en sluiten af met een gezamenlijke broodmaaltijd. We beginnen om 15.00 uur in De Hoven. We hopen velen van u te mogen begroeten.

Kom-op-adem in de Herberg

In de prachtige omgeving van Oosterbeek drie dagen samen optrekken om stil te staan bij je (dreigende) burn-out of bij het verlies van je geliefde. Dat kan bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek. In april vinden de volgende twee Kom-op-adem arrangementen plaats:

Van 19-21 april: In balans – voor mensen met burn-out klachten

               Van 24-26 april: Leven met verlies – voor wie een dierbare moet missen door overlijden

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen onder deskundige begeleiding. Er is een luisterend oor voor je verhaal. Het samen in gesprek zijn geeft herkenning en erkenning. Bij een open Bijbel bespreek je onderwerpen die passen bij je situatie. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, er wordt voor je gezorgd. Je hebt een eigen kamer. Maaltijden en activiteiten zijn in groepsverband. In je vrije tijd kan je ontspannen en genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Er zijn nog (enkele) plaatsen vrij! Voor meer informatie ga naar www.pdcdeherberg.nl of mail naar komopadem@pdcdeherberg.nl. Aanmelden kan tot en met 10 april.

Deze Kom-op-ademweken biedt de Herberg naast het herstelarrangement van 2-6 weken.

Beroepingscommissie update maart 2023

Afgelopen week hebben we met elkaar gesproken over de volgende te nemen stappen als commissie. Dit hebben we donderdag 9 maart besproken en gedeeld met de kerkenraad. In de afgelopen tijd zijn er 15 namen van predikanten via verschillende wegen naar ons toegekomen; vanuit de gemeente, via onze consulent Ds. Jochemsen, van de lijst van de Gereformeerde Bond en aangereikt door predikanten die hier voorgaan. Deze hebben we beluisterd en besproken waarna we een lijst van 5 predikanten hebben voorgesteld om achtereenvolgens te benaderen. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd en de eerste predikant is inmiddels al benaderd. We ervaren betrokkenheid vanuit de gemeente wat ons steunt en bemoedigd. Vraag ons of kerkenraadsleden gerust naar het verloop van het proces. We willen ons werk in de handen van God leggen en vasthouden aan de belofte dat Zijn plan werkelijkheid wordt (Spreuken 16:3).

Timmerdorp/VBW-dagen

Op 24 en 25 april worden er weer leuke kinderactiviteiten op het Wesselsveld georganiseerd. Om alles goed te laten verlopen zijn wij op zoek naar mensen, jong en oud, die in de ochtend willen helpen met het begeleiden van een groepje kinderen. Ook zijn we op zoek naar hout, vooral platen, voor het bouwen van hutten. Heb je tijd en vind je het leuk om te helpen of heb je hout? Geef je dan op bij Els Weeda (elsweeda@live.nl/06-13087396)

Voedselbankactie

Op DV zaterdag 11 maart is weer de jaarlijkse inzamelactie van de gezamenlijke diaconieën voor de voedselbank. Van 08.00 tot 14.00 uur heeft u/jij de mogelijkheid om boodschappen in te leveren of een financiële bijdrage te doen bij de ingang van onze plaatselijke COOP. Voor een boodschappenlijstje wordt gezorgd. Voor de scholieren die een maatschappelijke stage moeten vervullen: Is het geen leuk idee om 2 uur bij de COOP te staan om boodschappen in ontvangst te nemen en zodoende een handje mee te helpen? Je kunt je aanmelden bij Hennie Jansen hennie.jansen@pkn-a10.nl maar je mag ook gewoon een uurtje aanschuiven.

Er zal op DV zondag 12 maart ook een collecte worden gehouden voor de voedselbank.