Stencil voor kindermoment zondagmorgen 25 februari

Lees meer

Bijeenkomsten in de Stille Week – Op weg naar Pasen!

Als kerk zitten we middenin de lijdenstijd waarin we Jezus lijden en sterven herdenken. In de Stille Week (van maandag 25 maart tot en met donderdag 28 maart) zijn er ook dit jaar weer bijeenkomsten in de kerk. Het thema van dit jaar is: ‘Jezus en ik.’ Jezus staat dicht bij ons. In deze weken zien we Zijn liefde en horen we Zijn dringende oproep om Hem te volgen op Zijn lijdensweg, sterven en Zijn Opstaan uit de dood. We kijken uit naar goede en gezegende bijeenkomsten! We beginnen elke keer om 19:45 uur in de kerk.

Open Deur Dienst zondagmorgen 18 februari

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 18 februari

Lees meer

Beroep op Ds. Mouw update

Helaas heeft ds. Mouw het beroep wat onze gemeente op hem heeft uitgebracht niet kunnen aanvaarden. Aankomende zondag wordt er in de kerk meer uitgelegd.

 

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 28 januari

Lees meer

Preekrooster 2024 update (29-01-2024)

Prr2024-20240129

Mooi resultaat schoenendoosactie

Leuk dat jullie meegedaan hebben met de schoenendoosactie. Er zijn 24 dozen versierd en gevuld en daarnaast bijna 100 gevulde knikkerzakken. De knikkerzakken zijn gemaakt door de vrijwilligers van de rommelmark. Hartelijk dank allemaal! We gaan alles 17 februari inleveren. De gevulde dozen maken een lange reis per boot of vrachtwagen naar Afrika, Oost-Europa of een vluchtelingenkamp. Daar ontvangt een kind jouw schat!

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 28 januari

Lees meer

Beroep op Ds. Mouw update

De kerkenraad is dankbaar dat het beroep op ds. Mouw is uitgebracht. Afgelopen dinsdag 23 januari kwam ds. Mouw met zijn gezin naar onze gemeente voor een informatief bezoek en een ontmoeting met de kerkenraad. Op zondag 28 januari zal ds. Mouw voorgaan in de avonddienst. Aansluitend kunnen we als gemeente de dominee en zijn gezin ontmoeten in de Hoven, onder het genot van een kop koffie of thee. We hopen velen van u te mogen ontmoeten, van harte welkom!

Uiterlijk zaterdag 10 februari zal de dominee zijn antwoord op ons beroep kenbaar maken.

Wilt u of jij een berichtje sturen aan de dominee en zijn gezin, dan kan dat op het volgende emailadres: ajmouw​@gmail.com of per post naar: Schoolstraat 1a, 4261 BN Wijk en Aalburg.