Kindernevendienst oproep!

Wie wil ons gaan helpen met de kinderennevendienst?
Ouders, grootouders, jongeren of andere belangstellenden?
Kinderen zijn zo eerlijk en puur. Het is een voorrecht om je voor hen in te zetten. Zo mogen we meewerken aan hun geloof en aan Zijn Koninkrijk.
We werken met teams van drie personen. Ieder team verzorgen twee keer per jaar een serie van drie kindernevendiensten.
De teams bereiden met elkaar zo’n dienst voor.
Het is leerzaam en je wordt er helemaal enthousiast van.
Heb je, heeft u, interesse?
Op DV. 8 september van 20.00 tot 21.00 uur is er een contact/infoavond in ‘t Jot. Kom gerust kijken!
Mail voor info en opgave Siske Bal    rienensiskebal@hotmail.com
Het KND kernteam

Versoepelingen vanaf zaterdag 26 juni

We willen de activiteiten in onze kerkelijke gemeente wat betreft de Covid-19 restricties nog meer vrijheid geven.

Dat houdt in dat vanaf week 25 – zaterdag 26 juni – de gebouwen van onze gemeente weer volop gebruikt mogen worden; met in achtneming van de 1.50 meter regel.  Hiermee verwachten wij weer ongeveer 125 gemeenteleden in de kerk van Ameide en 40 gemeenteleden in de kerk van Tienhoven te kunnen laten deelnemen aan de kerkdiensten. Ook zal voor alle gebouwen de verplichting tot het dragen van een mondkapje niet meer gelden. Tot slot vervalt ook het ingetogen zingen.

Het collecteren zal nog niet fysiek plaatsvinden.

Het gebruik van de Hoven en ’t Jot is ook weer volledig toegestaan, mits de 1,50 meter regel wordt toegepast. Geeft u/jij bij reservering van deze ruimte altijd aan met hoeveel personen u/jij gebruik wilt  maken van de ruimte. Dit voor een goede indeling in één van de zalen.

Gelukkig geven de bovenstaande wijzigingen weer meer ruimte om elkaar onderling te ontmoeten in een vrijere omgeving. Blijft u/jij er wel alert op dat bij klachten van verkoudheid, koorts etc. dit consequenties geeft voor deelname aan activiteiten.

Liturgie zondagmorgen 20 juni

pkn ameide-tien20-6-21 def

Vacature kerkelijk werker

 

 

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 13 juni

Lees meer

Tienerdienst zondagavond 13 juni

Op 13 juni in de avonddienst zal er speciaal voor de tieners een dienst worden gehouden met als thema ‘Niet alleen op zondag’. We zullen ingaan op vragen over het geloven door de weeks, maar ook nadenken over niet alleen zijn. Deze dienst is er voor iedereen, maar in het bijzonder voor tieners tussen de 12-18 jaar. Opgeven kan al en is verplicht. Dit kan door een appje te sturen naar Marijn Zweeren op 06-38447245 of een mail te sturen naar a10jeugdraad@gmail.com We zien er naar uit je te ontmoeten.

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 6 juni

Lees meer

Covid-19 versoepelingen

We volgen onze overheid op de voet wat betreft het nieuws over de Covid-19 versoepelingen en we zijn dan ook dankbaar dat we een aantal versoepelingen over kunnen nemen voor onze gemeente. Vanaf 6 juni gaat het volgende in:

1) bezoekersaantal voor kerkdiensten in de grote kerk wordt 10% op 6 juni en 15% vanaf 13 juni van het totale aantal dat in de kerk past (ongeveer 60 cq 90 gemeenteleden)

2) bezoekersaantal voor de kerk in Tienhoven blijft 30

3) gebruik van De Hoven wordt weer opengesteld voor alle activiteiten voor volwassenen en kinderen: maximaal 50 personen tegelijk; met in achtneming van de 1,5 meter regel, het dragen van een mondkapje tijdens het lopen; wanneer De Hoven wordt opengesteld voor een activiteit waarbij catering plaatsvind is de sluitingstijd 22:00, anders mag de activiteit langer doorgaan

4) gebruik van ‘t Jot wordt weer opengesteld voor alle activiteiten voor volwassenen en kinderen: maximaal 50 personen tegelijk, met in achtneming van de 1,5 meter regel, het dragen van een mondkapje tijdens het lopen

5) voor de activiteiten voor / met de jeugd geldt hetzelfde als op de scholen: jongeren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden; voor de groepen 1e klas middelbare school en hoger wel tot de leiding

6) kindernevendienst is weer beschikbaar bij het begin van het nieuwe schooljaar; oppas voor de zondagochtenddienst is weer beschikbaar vanaf 13 juni

7) andere kerkelijke activiteiten kunnen ook weer worden opgestart en u hoort dat via de leiding van die activiteiten te zijner tijd meer over

Bij vragen en of opmerkingen kunt u en jij je tot de scriba van de kerkenraad richten. Op de website van de kerk en via De Zaaier houden we jullie verder op de hoogte.

Collecte Heilig Avondmaal

De diaconie collecten tijdens het avondmaal zullen bestemd zijn voor Jemen. De impact van het coronavirus met de daar al jaren durende burgeroorlog zijn bijna niet te beschrijven.  Woord en Daad die daar nog steeds hulp probeert te verlenen schrijft daarover het volgende: Volgens de officiële cijfers zijn er nog geen coronabesmettingen in Jemen gerapporteerd. Beide partijen in het gewapende conflict claimen dat de voorzorgsmaatregelen werken. Te controleren zijn de beweringen niet. Zeker is dat het land al jaren verwikkeld is in een hevige burgeroorlog, waarin burgerdoelen en ziekenhuizen niet worden gespaard. Eind maart werd er nog een ziekenhuis in het door de opstandelingen gecontroleerde gebied gebombardeerd. Daarbij kwamen tenminste zeven mensen om het leven. Sinds 2018 werkt Woord en Daad via partners van het Christelijk Noodhulp Cluster in het Arabische land. Directe aanleiding was toen de hongersnood. Volgens rapporten van de VN dreigt voor de helft van de Jemenieten hongersnood. De burgeroorlog eist nog dagelijks slachtoffers. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Bij het ophalen van brood en wijn op zaterdag en ook tijdens de diensten staat er een offerbeker waarin u uw gift kunt doneren. U kunt ook uw bijdrage overmaken naar de rekening van de diaconie NL10RABO0301901317 o.v.v. Noodhulp Jemen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Schoolexamen 2021

Ook dit jaar willen we vanuit de jeugdraad onze jongeren in het zonnetje zetten welke examen hebben gedaan.
Daarom horen we graag of jij iemand kent die dit jaar schoolexamen heeft gedaan en of hij/zij is geslaagd of gezakt.
Vanuit het jeugdpastoraat zullen we dan een leuke attentie of bemoediging langs brengen.

Stuur even een appje met naam en adres naar Birgit (06-30692430).