Update van de gebruikersplannen voor het opstarten van de kerkdiensten

Gebruiksplan gebouwen t.b.v. hervatting kerkdiensten in Ameide en Tienhoven

Zoals eerder opgemerkt, is het gebruiksplan een flexibel plan, wat in elke stuurgroepvergadering, aan de hand van de wijzigingen van het overheidsbeleid, kan worden aangepast.

Al voordat het plan in werking treedt, kunnen we een aantal wijzigingen melden:

Capaciteit
Vanwege de aangepaste richtlijnen kunnen we het aantal kerkgangers in de kerk van Ameide van 100 naar 150 verhogen. In Tienhoven blijft de capaciteit 40 kerkgangers.

Ouderen en kwetsbare groepen
De richtlijnen van het RIVM zijn aangepast: In het begin van de corona-uitbraak kregen mensen uit risicogroepen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Nu het virus beter onder controle is, is dat niet meer nodig. Wel wordt mensen uit risicogroepen aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen.
Dat betekent dat kerkgangers uit deze groepen, waaronder 70-plussers en mensen met gezondheidsklachten, zelf kunnen besluiten of ze wel of niet naar de kerk willen komen.

Kindernevendienst
Voor de duidelijkheid: kinderen van (groep 0 t/m groep 6) kunnen naar de kindernevendienst in het JOT: dit geldt ook voor de kinderen van wie de ouders in Tienhoven de dienst bezoeken.

Collecte
Naast de collecteknop op de website en de mogelijkheid om een gift over te make, zal er bij de uitgangen een melkbus staan, voor mensen die liever contant geld of collectebonnen geven. Daartoe wordt ook de online collectebonnenverkoop weer opgestart. Ook deze bijdragen worden evenredig over de collectedoelen verdeeld.

Gebruikersplannen:

2020-06-26 Gebruiksplan kerkgebouw Ameide 1 juli tot 1 september 2020 versie 1.4

2020-06-26 Gebruiksplan kerkgebouw Tienhoven 1 juli tot 1 september 2020 -versie-1.4

 

 

Laatste uitzending Radio A10

Na de uitbraak van het Coronavirus startten we eind maart met de uitzendingen van Radio A10. Iedere dinsdag en donderdag mochten we luisteren naar muziek en werden er meditaties verzorgd voor en door gemeenteleden. Ook mochten we verschillende gastsprekers welkom heten. Daarvoor onze hartelijke dank! We willen u als luisteraar ook bedanken voor de groeten die u stuurde en de bemoedigende woorden. Op deze manier konden we toch een beetje verbondenheid met elkaar ervaren. Als we straks weer naar de kerk mogen gaan, zullen de uitzendingen van Radio A10 gaan stoppen. De laatste radio-uitzending zal zijn op dinsdag 7 juli. Luistert u dan nog één keer met ons mee?

Kussentjes in de kerk

Er liggen heel veel kussentjes in de kerk De meeste zijn van de kerkgangers zelf. Omdat de kerkgangers niet op hun “eigen” plek zullen zitten, zal de koster ze allemaal uit de banken halen. Per gedeelte van de kerk zullen de kussentjes achter de preekstoel liggen. Gemeenteleden die een kussentje willen, kunnen dit bij binnenkomst in de kerk kenbaar maken aan de coördinatoren en de koster zal er vervolgens voor zorgen dat u een kussentje ontvangt. Het zou fijn zijn als u aan het einde van de dienst het kussentje zelf meeneemt naar huis.

Nieuwsbrief 6 van familie Oudshoorn

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van familie Oudshoorn. Hierbij de link naar de nieuwsbrief.

06 Oudshoorninafrika-Nieuwsbrief Jun 2020

De familie Oudshoorn kunt u/ kun jij ook volgen op hun eigen webpagina  www.gzb.nl/oudshoorninafrika.

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 28 juni

Tijdens de meditatie komende zondagmorgen is er een speciaal kindermoment. Bij het kindermoment is onderstaande stencil te downloaden.

Stencil 28 juni 2020 C Baan

Collecten

Wij kijken terug op een bijzondere periode waarin wij samen kerk zijn op een geheel andere manier. Samenkomsten via de meditatiediensten vanuit het Jot, de kerk die door de weeks open is voor ontmoeting en gebed, de radioA10 uitzendingen, kortom op allerlei manieren proberen wij onze saamhorigheid vorm en inhoud te geven.

Door dit alles heen loopt een financiële draad. Hierin zagen wij dat er een aanloop nodig was om enigszins op het normale inkomstenniveau te komen. U heeft ons niet teleurgesteld. De inkomsten middels de collecten kwamen op goed niveau, maar inmiddels zien we helaas een daling. Echter zijn er veel extra kosten om de uitzendingen vanuit de kerk weer mogelijk te maken en de aanpassingen die nodig zijn in onze gebouwen naar aanleiding van de 1,50 meter economie. Daarnaast missen wij de inkomsten van de rommelmarkt voor een deel. Ook vanuit de diaconie willen we van harte de goede doelen blijven steunen zoals gewend zijn.

We doen daarom een dringend beroep op u om stand te houden in uw giftenpatroon en financiële bijdrage. Dan kunnen wij ook in de komende periode onze verantwoordelijkheid nemen. Vanaf 5 juli zal bij de uitgang van de kerken ook de mogelijkheid zijn om uw collecte te doneren en mocht u hiervoor collectebonnen willen kopen, dan kan dit alleen online en worden deze bij u thuisbezorgd. Wij wensen u Gods zegen en nabijheid toe en zien u graag weer in onze kerken/gebouwen.

Namens de Kerkrentmeesters en Diaconie.

Oproep tot gebedszondag 28 juni

Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) roept op om zondag 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld. De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is zeer reëel. In sommige landen hebben mensen nu al te weinig eten. Via onderstaande link is meer informatie te lezen over deze gebedszondag.

https://mailchi.mp/woordendaad.nl/update-corona-cnc-236722?e=4fd470a7c9

 

 

 

Kindernevendienst

Fijn dat we weer kunnen gaan beginnen. Het is goed om weer samen te zijn, om elkaar te helpen met geloven en daaruit te leven. Het is wel jammer dat we nog niet allemaal kunnen komen. De kindernevendienst gaat tot 31 augustus op een andere manier. Kinderen uit de groepen 0,1,2,3,4,5 en 6 zijn iedere zondagmorgen welkom in de benedenzaal van het Jot. Daar volgen we samen het eerste deel van het programma. Na zingen, bidden en Bijbelverhaal gaan de oudere kinderen naar boven. Ouders die naar de kerk gaan, brengen de kinderen vòòr de eredienst bij de deur van het Jot en halen de kinderen nà de dienst daar ook weer op.
Wij hebben weer veel zin!
Marloes, Rianne, Marjanne en Siske

Nieuwe kosters

Ameide
We zijn verheugd u te kunnen melden dat, na een aantal gesprekken, is voorzien in een nieuwe koster. Kees en Wil van der Grijn, Molenstraat 25, zullen vanaf 1 juli de taken van het kosterschap voor de kerk Ameide op zich nemen. Voor ons en u geen onbekenden. Jarenlang mochten zij zich al inzetten als vervangend koster voor Ameide en deelkosterschap in Tienhoven aan de Lek. Wij zijn als kerkrentmeesters dan ook erg dankbaar dat zulke vertrouwde en op het werk ingestelde mensen het stokje weer verder opnemen. Ontvang hen hartelijk als ons nieuw kostersechtpaar. Doordat Kees en Wil nu koster zijn was er ook de behoefte voor een vervangend koster. Dit gaan Nico en Wilja Weeda, Akkerwinde 16, oppakken. Ook hen heten wij hartelijk welkom als onze vervangende kosters. Zij zullen iedere maand in ieder geval één zondag als vervangend koster optreden en daarnaast de diensten overnemen bij vakantie en/of andere afwezigheid. Kees en Wil zijn voor alle zaken welke het werk van de koster aangaat aanspreekbaar als koster en u vindt hun contactgegevens op de website.

Tienhoven aan de Lek
Uiteraard zijn Theo en Josien van Dieren koster in Tienhoven aan de Lek. Wegens de wijziging van het kosterschap in Ameide hebben wij hier uiteraard over gesproken met als uitkomst dat Theo en Josien het werk als kosters in Tienhoven aan de Lek met vreugde blijven uitvoeren. Hierin ook onze dank naar hen, voor de vele jaren waarin dit werk gedaan mocht worden en de vreugde dat dit verdere voortgang mag hebben. Wij wensen al onze (nieuwe) kostersechtparen Gods Zegen en hulp toe bij het werk wat zij mogen doen in onze gemeente.

Afscheid Henk en Greet de Haan
Door alle ontwikkelingen van het COVID-19 virus is er geen mogelijkheid geweest om, in de kerk met bijzijn van gemeenteleden, afscheid te kunnen nemen van Henk en Greet als oud-kostersechtpaar. Uiteraard zijn wij hen veel dank verschuldigd voor alle jaren (bijna 23 jaar) waarin zij vol verve het kosterswerk op eigen wijze hebben gedaan. We zullen in klein verband hier met elkaar nog bij stilstaan. En wensen Henk en Greet alle goeds toe voor de toekomst en Gods onmisbare Zegen op hun levenspad.

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 21 juni

Tijdens de meditatie komende zondagmorgen is er een speciaal kindermoment. Bij het kindermoment is onderstaande stencil te downloaden.

Stencil 21 juni 2020 Rick