Stencil voor kindermoment zondagmorgen 14 april

Lees meer

Beroepingswerk

Helaas heeft dominee Ouwehand kenbaar gemaakt dat hij bedankt voor het beroep naar Ameide en Tienhoven. Echter, ondanks de teleurstelling rondom dit beroep, zullen we de draad van het beroepingswerk weer actief oppakken. Het verlangen naar een eigen predikant is voor ons allen voelbaar en in vertrouwen op God willen we verdergaan. Wilt u de voortgang van het beroepingswerk meenemen in uw gebeden? De speciale gebedsbijeenkomst voor het beroepingswerk in de kerk is afgelopen zondagochtend voor het laatst geweest en zal weer worden opgestart op het moment dat er weer een beroep op een dominee is uitgebracht. Iedere 2e en laatste dinsdag van de maand komt er een gebedsgroep bijeen in de Hoven van 20:00 – 21:00 uur. U wordt hartelijk uitgenodigd om hierbij aan te sluiten en te bidden voor de gemeente en het beroepingswerk.

Vacature kerkelijk werker (24-28 uur)

 

 

Nieuwsbrief Jemima

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief over Jemima. Deze kunt u/jij hieronder lezen.

jemima-web-01-2024

 

 

 

28 april aangepaste kerkdienst

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 31 maart

Lees meer

Nieuwe blogs deel 2 staan online!

In een nieuwe serie van: ‘Samen gemeente zijn’ kijken we mee met het werk dat mensen binnen onze gemeente verrichten. We lezen hun verhalen en belevenissen en kijken zo mee achter de schermen bij wat er allemaal gebeurt in de kerk. Verschillende commissies zullen daarbij voorbijkomen, waarbij we telkens met één of twee personen uit deze commissie in gesprek gaan. Elke maand zullen er 2 verhalen van gemeenteleden te lezen zijn in deze blogs. Het eerste gesprek is met de HVD.

https://www.pkn-ameide-tienhoven.nl/sgz/

 

Paasjubel

Collecte IZB 24-3 t.b.v. “pioniersplek Curx in Rosmalen”

Het vormen van een geloofsgemeenschap waarvan Jezus Christus de crux is. Dat is de missie van CRUX, de pioniersplek in de nieuwbouwwijk De Groote Wielen in Rosmalen. Ds. Wolter Stijf en zijn vrouw kwamen hier in 2015 wonen, waarna het verlangen groeide om in navolging van Jezus ook hier dienend aanwezig te zijn in de wijk. Met begeleiding van de IZB en vanuit de Bethelgemeente Den Bosch is er sinds 2018 een netwerk gevormd en vinden er allerlei activiteiten plaats.

Rosmalen valt onder de gemeente ’s-Hertogenbosch. De Groote Wielen is een woonwijk met alle mogelijke voorzieningen, maar een kerkgebouw ontbreekt. Ds. Stijf, bekend met deze regio, gaat als wijkpastor de uitdaging aan om God en het geloof bespreekbaar te maken. ‘Ik geniet van contacten met mensen, binnen én buiten de kerk. Liever niet in de voorkamer maar gewoon midden in het leven, aan de keukentafel.’ Met andere woorden: ‘pastoraat onderweg’, waarbij het erom gaat dat je wat te vertellen hebt en vooral: dat je kunt luisteren.

Pionieren is hier hard werken. Mensen hebben maar beperkt tijd en op het eerste gezicht lijken ze niet geïnteresseerd in geloof en zingeving. Toch zijn er de afgelopen jaren contacten ontstaan die een goede basis geven om verder te bouwen.

Een greep uit de activiteiten: onder de titel ‘Kijken in de ziel’ kan men deelnemen aan open gesprekken over het leven, geloof en God. Met ‘Sterke verhalen’ wordt een vergelijkbare vorm aangeboden: Bijbellezingen gecombineerd met mooie muziek en ruimte voor ontmoeting. Verder zijn er naailessen en taallessen en zijn ze afgelopen jaar gestart met ‘Messy Church’ (concept Kliederkerk). Dit concept heeft al op veel plaatsen zijn waarde bewezen: kinderen én hun (groot)ouders kunnen spelenderwijs kennismaken met de Bijbel. Echt een gezinsactiviteit dus. In aansluiting daarop hoopt het pioniersteam ook op andere momenten samenkomsten te houden. Zodat inwoners van De Groote Wielen weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en verlegenheid, en gaan ontdekken wie God ook voor hen wil zijn!

Sinds een paar jaar woont er een jong gezin in de wijk, dat actief deelneemt in het team CRUX. Zij hebben onder andere een zondagse Bijbelklas gevormd voor jongere kinderen. Twee jongeren die ook deel uitmaken van het team richten zich vooral op het gebruik van sociale media voor CRUX.

Beroep op Ds. Ouwehand

De kerkenraad is dankbaar dat het beroep op ds. B. Ouwehand uit Andel is uitgebracht

Dominee Ouwehand zal op 17 maart in de avonddienst voorgaan. Daarna is er in De Hoven een samenkomst met de gemeente, waarin de dominee de gemeente en de gemeente de dominee wat beter kan leren kennen. Wij nodigen iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

D.V. dinsdagmiddag 19 maart zal ds. Ouwehand de gemeente opnieuw bezoeken. Deze middag staan de kerkelijke gebouw en pastorie centraal met ook een bezoek aan Open Vensters. Aansluitend aan dit bezoek zal er in de avond een kennismakingsgesprek met het moderamen en de kerkenraad zijn. We zien uit naar een goede ontmoeting met elkaar.

Wilt u of jij een berichtje sturen aan de dominee en zijn gezin, dan kan dat op het volgende emailadres: bjwouwehand@gmail.com of per post naar: Kerkstraat 13a, 4281 LL Andel.