Stencil voor kindermoment zondagmorgen 3 juli

Lees meer

Programma startweekend: 10 en 11 september

Op zaterdag 10 en zondag 11 september is opening winterwerk. Het thema is: “Het Gebed”. Er is een leuk programma voor jong en oud.

Enquête kringwerk

Afgelopen zondag heeft u en jij in de kerk een QR code ontvangen voor de enquête over het kringwerk in onze gemeente. We nodigen jullie allemaal uit, ook als je niet deelgenomen hebt de afgelopen tijd aan een kring, om deze enquête in te vullen.  Het helpt om het kringwerk op een goede manier vorm te blijven geven in de toekomst. Als je de enquête nog niet ingevuld hebt zou je dit dan nog even willen doen? De link om de enquête in te vullen is: https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=mx1pthidgy. Alvast heel hartelijk dank!

Beroepingscommissie update juni (27-06-2022)

Afgelopen weken hebben we tweemaal telefonisch contact gelegd met een predikant. Positieve gesprekken waarin er ruimte kwam om de volgende stap te kunnen zetten. DV begin juli hebben we een ontmoeting met als doel verdere kennismaking van beide kanten. Dankbaar zijn we dat we opening hebben gevonden bij deze predikant! Bid u en jij met ons mee voor een positieve ontmoeting? Groet in verbondenheid, Klaas Weeda, Klaas van Oort, Nico Hakkesteegt, Sissy Kon en Marloes Mesker

3 juli: IZB-collecte Zoetermeerse wijk Oosterheem

Op 3 juli is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de IZB in de Zoetermeerse wijk Oosterheem. Een buikschuifbaan en een kinderkookclub hebben op het eerste gezicht misschien niet zo veel te maken met de kerk. Maar vergis je niet – en ga maar eens kijken in de wijk Oosterheem. De pioniersplek Perron Oosterheem is op veel fronten actief; in de flyer is alles te lezen over deze ‘mooie, laagdrempelige plek’ zoals een van de bezoekers dit project omschrijft. Ons gebed en onze financiële steun meer dan waard!

Bidt en geeft u mee? Alvast hartelijk dank!

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL26 RABO 0302 2061 91, t.n.v. IZB, Amersfoort, o.v.v. Zoetermeer of via de volgende link: https://tikkie.me/pay/IZB/gEJfcrEgpBJxdxG1wRHhu4

Nieuwsbrief 10 van familie Oudshoorn

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van familie Oudshoorn. Hierbij de link naar de nieuwsbrief.

oudshoornjun22

De familie Oudshoorn kunt u/ kun jij ook volgen op hun eigen webpagina  www.gzb.nl/oudshoorninafrika.

Ook wordt er regelmatig een gebedsmail ontvangen van de familie Oudshoorn zodat we met hen kunnen meebidden. De gebedsmail bestaat uit dank- en bid punten:

Familie Oudshoorn gebedsmail – Hervormde Gemeente Ameide – Tienhoven (PKN) (pkn-ameide-tienhoven.nl)

 

World Servants actiedag

Op zaterdag 18 juni organiseren wij als World Servants groep een actiedag! Op deze dag willen we vanaf 9.00 uur auto’s gaan wassen. Dit zal duren tot ongeveer 17.00 uur. Vanaf 14.00 uur kunt u of jij dan meedoen met oud Hollandse spelletjes. Ook is er wat te eten en drinken. De kosten voor het auto wassen bedragen € 7,50 voor de buitenkant en € 15,- voor binnen- en buitenkant. Opgeven voor het auto wassen kan op www.worldservantshardinxveld.nl.  Heeft u geen auto te wassen? Kom ook dan gerust even langs om een spelletje te doen en wat lekkers te eten of drinken! Nu we steeds dichter bij de reis komen, lopen de acties ten einde. De actie ‘handen uit de mouwen’ stopt dus ook. De klussen die we nog hebben, zullen we nog doen, maar nieuwe klussen nemen we niet meer aan. De uitzwaaidienst zal zijn op zondag 26 juni in de avonddienst. Bent u of jij er dan ook bij?

Herhaalde oproep Tafeltje Dekje

Voor de bezorging van warme maaltijden binnen Ameide en Tienhoven zijn we dringend op zoek naar nieuwe bezorgers. U bent in een vast schema 1 x per 6 weken aan de beurt van maandag tot en met zondag. Ook als u/jij de helft van de week beschikbaar bent, kunt u/jij zich opgeven. We kunnen dan een ‘duobaan’ regelen. Hierdoor is het mogelijk ook iets voor ouders terwijl de kinderen nog op school zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diaken Marcel van Huizen, tel. 600120 of per mail: marcelvanhuizen@live.nl.

Update en groet vanuit Namibië

Bekijk het filmpje van Joram en Daniëlle met update en groet uit Namibië via deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=XEAmDwI-k_U

Romeinen 8:28 – En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Collecte Heilig Avondmaal zondag 19 juni

Ergste honger sinds 40 jaar in Oost-Afrika: ‘Het gaat nu om leven of dood’

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 23 miljoen mensen in het gebied dreigt honger, elke 48 seconden sterft iemand aan de gevolgen van voedselgebrek.

Via het internationale kerkelijk netwerk biedt Kerk in Actie noodhulp.

Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er geen druppel regen valt, wordt de situatie met de dag erger. De oorlog in Oekraïne heeft daarbij ook vergaande gevolgen: voedselprijzen stijgen en de graanexport naar de Hoorn van Afrika stagneert.