Kennismakingsfilmpje World Servants groep A10

Inmiddels is er een grote groep enthousiaste deelnemers uit onze eigen gemeente weer van start gegaan met acties voor World Servants! In de zomer van 2021 hopen we naar Zambia te gaan om daar klaslokalen te gaan bouwen. Leer ons kennen met het kennismakingsfilmpje en volg ons via onze actiepagina: www.geef.ws/ameide!

Link kennismakingsfilmpje: https://youtu.be/Zb3hqvD_4iw

De eerste grote actie is de kerststollenactie! We gaan dus kerststollen verkopen. Wilt u zelf zo’n lekker stol of kent u familieleden/vrienden die hier ook blij van worden? Bestel ze nu via deze link: www.geef.ws/kerststolameide.  Ze zijn tot 21 november te bestellen en zullen vervolgens in de week van 14 december bij u bezorgt worden. In de week voor de kerstvakantie dus! Alvast bedankt!

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 25 oktober

Tijdens de meditatie komende zondagmorgen is er een speciaal kindermoment. Bij het kindermoment is onderstaande stencil te downloaden.

Stencil 25 oktober 2020 JC van Trigt 395

Doopkring 11 november van start

Voor alle ouders die in de afgelopen 2-3 jaar een kindje hebben laten dopen start op woensdag 11 november een nieuwe doopkring.

Doop en strijd
Door de doop worden we ingedoopt in het Lichaam van Christus en zijn we eigendom van de gekruisigde en opgestane Heer en Redder, Jezus. Ouders mogen hun kind(eren) in en vanuit die waarheid opvoeden. De ervaring leert dat dat strijd oplevert, geestelijke strijd. De samenleving waarin wij leven ademt zelfbeschikking, zelfstandigheid en het belang van eigen innerlijke kracht. En ons eigen hart wil er ook niet zomaar aan geloven dat we beter af zijn bij Jezus Christus. Daar weet je als gelovige ouders zelf ook van.

Hoe belangrijk is het dan om elkaar als (gelovige) ouders te steunen bij de opvoeding van de kinderen! Aan de hand van speciaal daarvoor ontwikkelde boekjes komen allerlei onderwerpen aan bod. Samen sta je sterker.

Praktisch
Doopouders hebben (als het goed is) een uitnodiging ontvangen voor de eerste bijeenkomst. Die is in De Hoven op woensdag 11 november. Aanvang is 20.00 uur en vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Een tweede avond staat gepland op woensdag 17 februari 2021. In overleg met de groep wordt dan besproken in welke frequentie de kring verder kan gaan. De avond wordt geleid door onze dominee en kerkelijk werker.

In verband met de voorbereidingen en de coronamaatregelen is aanmelden noodzakelijk. Dat kan door een mailtje of appje te sturen naar Rick van Elk (fjmvanelk@gmail.com, 06-23404735). Ook als je onverhoopt geen uitnodiging hebt gezien, ben je welkom om aan te melden.

Gezocht leidinggevenden voor club 5

We zijn met spoed op zoek naar leidinggevenden voor club 5 op vrijdag middag van 14.15 uur tot 15.30 uur.  We gaan met de kinderen uit groep 5 van de basisschool eerst luisteren naar een Bijbelverhaal en daarna samen knutselen of een spelletje doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willianne Streefkerk, tel. 603021.

Liturgie zondagmorgen 18 oktober

pkn ameide-tien18-10-20 def

2e avond 16- catechisatie

“Er zijn dit jaar veel tieners gestart met de 16- catechisatie. Maandag en dinsdagavond 26 en 27 oktober is de tweede avond. We komen samen in dezelfde groepen als de vorige keer. Kom je deze week voor het eerst? Neem dan even contact op met Rick van Elk.”

Rommelmarktschuur gesloten

Gezien de recente ontwikkelingen hebben we besloten om de rommelmarktschuur op vrijdagmorgen te sluiten.

Inleveren is wel mogelijk als het hek open is (maandag t/m zaterdag).

Ophalen is ook mogelijk. Bel Bert den Braven (06 22 95 43 94) of Jan den Oudsten (06 46 22 62 72) om een afspraak te maken.

Mail m.b.t. aanmelden kerkdiensten

U heeft allemaal een mail ontvangen over het aanmelden voor de kerkdiensten. We merken namelijk enige terughoudendheid in het bevestigen van de uitnodigingen. We hebben er begrip voor als gemeenteleden besluiten om tijdelijk niet naar de kerk te komen, maar willen u vragen dit aan te geven door te antwoorden op de mail. We kunnen dan de mensen uitnodigen die wel naar de kerk willen gaan. En als u een uitnodiging krijgt, wilt u deze dan zo snel mogelijk bevestigen of annuleren.