Stencil voor kindermoment zondagmorgen 17 januari

Lees meer

Week van Gebed

Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt weer de landelijke gebedsweek gehouden. Ook in Ameide willen we hier weer aan mee doen. Het thema van dit jaar is: #blijf in mijn liefde. Dit komt uit Johannes 15: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen. Vanwege Covid-19 zullen de avonden anders georganiseerd moeten worden dan voorgaande jaren. De avonden worden door verschillende mensen voorbereid en zullen veelal ingevuld worden door een onlinepresentatie of een gebedswandeling: vanaf een bepaald punt met 2 personen op pad gaan door ons dorp om te danken voor Gods werk in ons dorp, te bidden voor de inwoners van een straat, de medewerkers van een gebouw (kerk, school, gezondheidscentrum, winkel), bidden dat er een einde komt aan de verwoestende werking van Covid-19, enzovoort. We starten elke avond om 20.00 uur en sluiten af tussen 20.45 en 21.00 uur. Voor een online overzicht van de precieze locaties; stuur een berichtje naar weekvangebed.ameide@gmail.com of kijk op de website van de plaatselijke kerken. Doet u/doe jij ook weer mee?

Actie Kerkbalans 2021

De komende weken zullen weer in het teken staan van de actie Kerkbalans. De enveloppen om uw vrijwillige bijdrage kenbaar te maken zullen vanaf maandag 18 januari bij u rondgebracht worden. Wij spreken de wens uit dat u/jij in de beantwoording van onze vraag in verbondenheid met elkaar het antwoord kan/wil geven. De bijgevoegde brief spreekt van dankbaarheid maar ook van consistentie in het dragen van de kosten voor onze kerkelijke gemeente. Juist ook in deze moeilijke tijd. Alvast onze dank voor uw toezegging en bijdrage in 2021.

Advies om niet te zingen tijdens de kerkdienst

Vanuit de landelijke kerk is het dringende advies gekomen om de komende weken niet te zingen tijdens de kerkdienst. Het moderamen heeft besloten per aankomende zondag dit advies op te volgen.

Preekrooster 2021 update

Prr2021-20210113

Kerkbezoek update (06-01-21)

Op dit moment staan bijna 500 gemeenteleden geregistreerd in Kerktijd.nl. Hiervan staan nu ongeveer 360 gemeenteleden actief in het systeem van Kerktijd.nl om uitgenodigd te worden voor de kerkdiensten. Dit betekent dat u ongeveer één keer per 6 weken aan de beurt bent zolang er 30 bezoekers per dienst uitgenodigd worden. Nu merken we ook nog steeds dat sommige gemeenteleden iedere keer hun uitnodiging annuleren. Als dit is omdat u tijdelijk niet naar de kerk wilt gaan, wilt u dit dan in het systeem aangeven door een periode van ‘tijdelijk inactief’ te benoemen. U krijgt dan geen uitnodiging en het systeem loopt daardoor beter door. Voor vragen kunt u mailen naar kerkbezoek@pkn-ameide-tienhoven.nl

Jeugdwerk opgeschort

In verband met de Covi-19 lockdown is in overleg met de leidinggevenden van jeugdactiviteiten besloten om alle vormen van jeugdwerk in ieder geval op te schorten totdat de overheid de basisscholen weer openstelt.

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 3 januari

Lees meer

Bericht vanuit de kerkenraad

Zoals in De Zaaier en op de website van de kerk staat vermeld heeft het moderamen van de kerkenraad naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte afgelopen maandag de regelgeving hoe om te gaan met de Covid-19 situatie aangescherpt. Afgelopen dinsdag kwam de overheid samen met onder andere de PKN met extra adviezen. We willen daar ook naar luisteren en daarom hebben we moeten besluiten om de kerk in Tienhoven toch voorlopig niet te gebruiken. Heel concreet houdt dat in: geen dienst in Tienhoven op Eerste Kerstdag en op de zondagen tot en met 10 januari sowieso ook niet. Het plan is nu om de eerstvolgende bekendmaking van de overheid in januari af te wachten en daar dan weer onze regelgeving op aan te passen.

We begrijpen dat het lijkt dat we als bestuur van de kerk nogal heen en weer gaan in onze besluitvorming. We proberen zo veel als mogelijk de balans te vinden en te houden tussen enerzijds ‘actief gemeente zijn op de zondag en door-de-weekse dagen’ en anderzijds ‘Covid-19 risicovrije kerk zijn’. We voelen ons gesteund door de vele reacties die wij krijgen en ‘via-via’ horen. Er wordt verschillend gedacht over de beslissingen die de kerkenraad neemt. Dat geeft niet, het geeft wel aan dat u met ons en de gemeente meeleeft.

Als laatste nog de notitie dat de geruchten die in de gemeente ontstaan ons niet altijd op tijd bereiken om daarop te reageren. Vraag daarom naar de feiten bij een van de kerkenraadsleden, zodat er geen verkeerde informatie rondgaat. Mochten de kerkenraadsleden niet direct kunnen reageren of antwoorden dan weten zij waar u met uw vraag of opmerking wel naar toe kan. En het belangrijkste: Wilt u en wil jij voor onze gemeente blijven bidden?