Jaarthema

Het komende seizoen zal het jaarthema zijn ‘Het Koninkrijk ontdekt’. Dit naar aanleiding van gelijkenissen die de Heere Jezus vertelt over het Koninkrijk van God in het evangelie van Mattheüs. We hopen dit nieuwe seizoen ook de kringleiders voor te bereiden op de Bijbelkringavonden en op deze manier te zorgen voor verbreding en verdieping van de  Bijbelstudieavonden. De eerste avond zal plaatsvinden op D.V. donderdag 16 september.

Brief van de kerkenraad

Wat betreft het niet verlengen van het arbeidscontract van Rick heeft de kerkenraad een brief opgesteld die ook met de Zaaier is verspreid. In de brief wordt hierover uitleg gegeven. Degene die contact met de kerkenraad hebben gezocht naar aanleiding van het stoppen van het arbeidscontract met Rick zullen door de kerkenraad benaderd worden om over de brief in een samenkomst verder te spreken.

7 – brief ontbinding Rick – HMS final

Aanmelden campingdiensten de Koekoek (update)

Dit jaar worden weer campingdiensten georganiseerd. Deze vinden plaats op de volgende data: 25 juli, 1, 8 (SingIn), 15 en 22 augustus. Hierbij hanteren we een maximum van honderd bezoekers per dienst. Om aan te melden kunt u mailen naar campingdienst@pkn-ameide-tienhoven.nl. Stuur een bericht waarin u per datum vermeldt met hoeveel personen u zou willen komen. Wanneer u bij een dienst aanwezig mag zijn, krijgt u daarvan in week voorafgaand aan de dienst een bevestiging via de mail. In deze mail vindt u ook alle informatie over de dienst.

Jeugdraad nieuws

Beste jeugdleiders,
Dit was misschien wel het meest vreemde jaar dat er ooit is geweest in het jeugdwerk.
De reden weten we allemaal, maar gelukkig zijn er toch nog verschillende contactmomenten geweest met de jongeren van onze gemeente.
Zo ging de JV wekelijks online door, zijn er verschillende kinder- tieneractiviteiten geweest en waren er dit jaar voor het eerst een tiener- en jongerendienst!
Daarom willen we ook jullie bedanken voor het mogelijk maken van het jeugdwerk in onze gemeente, zonder jullie kunnen we simpelweg niet het goede nieuws
van God delen. Dank daarom voor je tijd, energie, luisterend oor en vooral voor het er zijn voor onze jongeren.

Enkele punten waarvoor we ook nog de aandacht willen vragen zijn de volgende;

Nieuwe jeugdouderling
Per direct heeft Dieter Spruitenburg de stap gemaakt van jeugddiaken naar jeugdouderling. Iets waar we als jeugdraad zeer dankbaar voor zijn.
De meeste van jullie kennen hem wellicht al, maar bij deze Dieter in het kort:
Ik ben Dieter Spruijtenburg en ik ben getrouwd met Anneke. We hebben een dochtertje Ninte en een zoontje Jidde en we wonen in de J.W van Puttestraat.
In het dagelijks leven werk ik bij het Leger de Heils, daar heb ik veel contact met dak- en thuislozen. Ik ga aan de slag als Jeugdouderling en hoop daarin aan
de slag te gaan met het jeugdpastoraat, de (Spirit) clubs en zal me vooral focussen op het mooie jeugdwerk voor de kinderen t/m 12 jaar.
Ik zie uit naar een mooie samenwerking en zijn er vragen, spreek me gerust aan!

Persoonlijk woord van Rick
“Wat was het mooi geweest om nog een aantal jaren met elkaar op te kunnen trekken en samen het jeugdwerk verder op te bouwen!
Maar onze wegen gaan alweer uit elkaar terwijl ik een heel aantal van jullie nog niet eens heb leren kennen. Het zij zo. Voor ons allemaal geldt deze werkelijkheid: Jezus Christus is het hoofd van het lichaam waar wij toe behoren (Ef. 4). Daarom hebben wij ons voor goed jeugdwerk allereerst op Hem te richten. Als jij beschikbaar bent voor Hem, dan bouwt Hij Zijn kerk. Be blessed en bedankt voor de mooie tijd! Rick van Elk”

Openstaande vacatures club
Om komend seizoen goed en gezond uit de startblokken te gaan is het belangrijk dat we als teams compleet zijn.

Helaas is dit nog niet het geval bij club 5/6 en 7/8 en On Track, we missen overal nog 1 jeugdleider. Het liefst zouden we iedereen persoonlijk vragen om te vragen of je iemand kent of iemand bent die dat gat zou willen opvullen, zodat je daar jouw talenten tot uiting kunt laten komen. Helaas is dit simpelweg niet mogelijk. Daarom de vraag, willen jullie nadenken over de invulling van deze vacatures? En willen jullie vooral ook bidden dat God de juiste mensen zal bekend maken?! Hebben jullie iemand in gedachten of ben jij degene die je aangeroepen voelt, stuur dan een mail naar a10jeugdraad@gmail.com.

Uitnodiging seizoen 2021-2022
In week 34 of 35 ontvangt één van de jeugdleiders de stickers met adressen van alle jongeren van jullie leeftijdscategorie. Deze stickers kunnen jullie plakken op de uitnodiging, welke jullie ook dit jaar zelf mogen maken. In week 36 (6-10 september) moeten alle uitnodigingen worden bezorgd, het liefst persoonlijk aan de deur afgegeven worden. Dit om zo weer een keer echt contact te hebben.

Voor nu wensen we jullie een relaxte zomer toe, waarin jullie hopelijk echt op vakantie kunnen gaan en mogen genieten van elkaar en de schitterende schepping die ons gegeven is. We zien er naar uit jullie in het nieuwe seizoen weer te ontmoeten, waarin we samen mogen bouwen aan Gods Koninkrijk, samen met en voor de jongeren van onze gemeente.

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 18 juli

Lees meer

Tussenjaar

Zoek je en zinvolle invulling voor een tussenjaar? Wil je graag iets betekenen voor een ander en tegelijkertijd werk- en levenservaring opdoen? Denk dan eens aan de Herberg. Er zijn nog twee open plaatsen per 1 september. Je werkt iedere week 36 uur en voert verschillende werkzaamheden uit. Je krijgt een begeleider/coach, die met jou de leerdoelen evalueert en met je wil nadenken over bijvoorbeeld studiekeuze. Je krijgt een eigen kamer en verblijft van maandag tot vrijdag intern. De ervaring leert dat zo’n (half)jaar van enorme betekenis is groei en ontwikkeling van een jongere. www.pdcdeherberg.nl

Opening winterwerk

Update rommelmarkt

We hebben besloten dat de rommelmarkt dit jaar ook niet in september zal plaatsvinden.

Onze rommelmarkt is te groot om die te kunnen organiseren met toegangscontroles en/of 1,5 m afstand. Met de kennis van nu verwachten we niet dat alle corona beperkingen in september vervallen zijn. Dus jullie kunnen de datum 18 september weer weghalen uit de agenda. De volgende rommelmarkt is nu gepland op DV 28 mei volgend jaar (weer op de zaterdag na Hemelvaart)

We gaan wel door met de verkoop op vrijdagmorgen (9:00 – 12:00). Daarnaast willen we als proef beginnen met de verkoop op zaterdagmorgen (9:00 – 12:00) voor mensen die niet op vrijdagmorgen kunnen op de eerste zaterdagen van augustus en september. (Met dank aan de fam. Spek!!)

Na afloop van deze 2 zaterdagen beslissen we of we hiermee doorgaan.

Het inleveren van oude metalen en spullen voor de verkoop is nog steeds mogelijk als het hek bij Spek open is en we komen het ook nog steeds ophalen als u niet in staat bent om de spullen bij Spek te brengen. (via 06 22 95 43 94 of 06 46 22 62 72 ).

We verzoeken u met klem om grote banken en kasten uitsluitend zelf bij Spek te brengen na telefonisch overleg met een van bovengenoemde nummers.

Rommelmarktcommissie.

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 11 juli

Lees meer