Stencil voor kindermoment zondagmorgen 31 mei

Tijdens de meditatie komende zondagmorgen is er een speciaal kindermoment. Bij het kindermoment is onderstaande stencil te downloaden.

Stencil 31 mei 2020 JC van Trigt

Moderamen besluit m.b.t. erediensten update

In de vergadering van het moderamen op 13 mei is besloten om vanaf D.V. zondag 5 juli weer erediensten te gaan houden in de kerk. Er zullen in de ochtend 2 diensten zijn: in de kerk van Ameide en in de kerk van Tienhoven. In verband met de 1,5 meter regel kunnen we in de kerk van Ameide 100 mensen verwelkomen en in de kerk van Tienhoven 40.  Vanaf zondag 5 juli zal er in de avond vanuit de kerk van Ameide het meditatiemoment, zoals dat nu vanuit ’t Jot gebeurt, worden uitgezonden. Bovenstaande werkwijze geldt voorlopig tot 1 september. Tot 5 juli gaan we door met het meditatiemoment in ’t Jot in de ochtend en de avond, zoals we dat tot nu toe gedaan hebben. Het weer openstellen van de kerk voor erediensten heeft veel organisatie nodig en het kost veel werk om dit in goede banen te leiden. Veel details moeten opgesomd en per stuk overdacht worden. De kerkenraad zal met behulp van gemeenteleden hier hard aan werken. Daartoe is er een stuurgroep gestart. Wij hopen u binnenkort meer informatie te geven hoe een en ander geregeld gaat worden.

Geslaagd? Laat het weten.

Ben jij of ken jij iemand die dit jaar zijn schoolexamen heeft gehaald? Dan willen we je graag in het zonnetje zeten. Hoe, dat blijft nog een verrassing. Stuur daarvoor wel even een mail naar a10jeugdraad@gmail.com of een appje naar Jaco. (06-57598163)

Dochters van Joram en Daniëlle over de lockdown in Namibië 

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/joram-en-danielle-oudshoorn/blog/filmpje-onze-vier-meiden-over-de-lockdown-in-namibie?user_id=32

 

NPV informeert over orgaandonatie

Orgaandonatie, hoe denkt u daarover? Een persoonlijke vraag waar we als gemeenteleden ook mee te maken krijgen. Vanaf 1 juli 2020 treedt de nieuwe Donorwet in werking. Vanaf dat moment hebben we in Nederland een Actief Donorregistratiesysteem (ADR).
Het ADR vraagt een grote zelfredzaamheid van burgers. Hoe iemand over orgaandonatie denkt, is dus een belangrijke vraag.

Iedereen zal zelf een keuze moeten maken over orgaandonatie, maar het is wel goed om je te laten informeren. De NPV kan u daarbij een helpende hand bieden.

Kerkenraad blijft richtlijnen overheid volgen

De kerkenraad volgt de richtlijnen van de overheid en de PKN nog steeds. De overheid geeft momenteel wat ruimte om activiteiten te ontplooien, maar verbindt daar nog wel strikte voorwaarden aan. De kerkenraad vindt het dan ook nog steeds niet wenselijk dat er kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten gehouden worden. Dit geldt zowel voor bijeenkomsten thuis als op het kerkelijk erf. Mocht het nu zo zijn dat er toch echt een fysieke samenkomst nodig is dan kan dat alleen in De Hoven. Ad Breure is daar de contactpersoon voor. Ad en het moderamen van de kerkenraad zullen dan beslissen of het doorgang kan vinden of niet. We kunnen ons voorstellen dat dit wat bemoeizuchtig overkomt, maar als kerkenraad voelen we ons verantwoordelijk en willen we niet het risico nemen van een corona-uitbraak onder onze gemeenteleden. We delen uw verlangen om weer activiteiten voor onze gemeente te kunnen oppakken en we hopen dat er bij het start van het aankomende winterseizoen meer mogelijk is.

Zangdienst 2e pinksterdag gaat niet door

De gebruikelijke zangdienst op 2e pinksterdag gaat i.v.m. het corona virus niet door. Er komt ook geen radio uitzending voor in de plaats.

Geen rommelmarkt dit jaar

Begin april hebben we al doorgegeven dat de rommelmarkt in mei niet kon doorgaan. We hadden toen nog de hoop dat verplaatsing naar september mogelijk zou zijn.

We zijn inmiddels echter weer een paar persconferenties verder en september lijkt ook niet meer haalbaar. Onze rommelmarkt is een groot evenement en 1,5 m afstand houden is onmogelijk. Daarnaast willen we ook de medewerkers niet onnodig blootstellen aan het gevaar van mogelijke besmetting.

Daarom hebben we besloten om de rommelmarkt dit jaar geheel te schrappen.

De verkoop op vrijdagmorgen gaat vanaf vrijdag 15 mei wel weer van start in een aangepaste vorm. Dat betekent dus een beperkt aantal bezoekers tegelijk in de schuur conform de RIVM richtlijnen voor de winkels. Kom zoveel mogelijk zonder kinderen.

De regels voor het ophalen blijven gelijk aan de afgelopen weken. Als u spullen wilt inleveren kunt u, als het hek links van de boerderij van de fam. Spek open is, zelf spullen in het schuurtje links van de ingang van de rommelmarktschuur neerzetten.  (Liever niet op vrijdagmorgen omdat het anders weer te druk wordt bij Spek.). In speciale gevallen zoals na een overlijden of bij een verhuizing kunt u bellen met Bert den Braven (06 22 95 43 94) of Jan den Oudsten (06 46 22 62 72) om een afspraak te maken om in te leveren / op te halen. We halen dus niet meer standaard op vrijdagmorgen op zoals voorheen want dan is afstand houden lastig en wordt het te druk bij de schuur.

Omdat het oud papier niets meer opbrengt zijn we daar vorig jaar al mee gestopt. Er zijn gelukkig wel veel oude metalen ingeleverd in de afgelopen maanden en dat brengt nog wel leuk geld op.

Daarom nogmaals de oproep: Als u oude metalen heeft kunt u ze ook in de schuur bij Spek brengen of ons bellen bij grotere partijen zodat we ze komen ophalen.