Artikelen door kerkadmin

Dubbeltallen t.b.v. kerkenraad opgesteld

De kerkenraad is dankbaar en verheugd dat we de dubbeltallen die nodig zijn hebben mogen en kunnen opstellen. Er zijn geen tegenkandidaten opgegeven voor de herkiesbare broeders: ouderlingen Arjan Hak, Nico Hakkesteegt, Ton de Kruijk, Klaas van Oort, Jory Verwolf, Thijs Weeda. Diaken Leo Aanen en ouderling kerkrentmeesters Goof van den Heuvel en Erik van […]

GZB-dagboek Een handvol koren 2020

Het duurt nog even voordat het jaar ten einde is, maar toch willen we vast uw aandacht vragen voor het GZB-dagboek “Een handvol koren 2020”. Vijf redenen om dit gezinsdagboek van 2020 te kopen: 1. U koopt niet alleen een mooi dagboek, maar met de aanschaf steunt u het zendingswerk. Maar liefst € 8,- van […]

AVG, registreren op de website en functionaris AVG

Een korte update met betrekking tot de AVG en de gevolgen hiervan voor de gemeente. Sinds mei 2018 is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot privacywetgeving in werking getreden waarin o.a. is vastgelegd hoe wij dienen om te gaan met uw/jouw persoonlijke gegevens. In onze gemeente zijn wij hierin proactief bezig en […]

Nieuwsbrief 4 van familie Oudshoorn

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van familie Oudshoorn. Hierbij de link naar de vierde nieuwsbrief. 04 Oudshoorninafrika-Nieuwsbrief Okt 2019 De familie Oudshoorn kunt u/ kun jij ook volgen op hun eigen webpagina  www.gzb.nl/oudshoorninafrika.

Namen indienen t.b.v. vacatures kerkenraad

Aan het begin van 2020 ontstaan in de kerkenraad een aantal vacatures. De volgende broeders zijn aftredend en herkiesbaar: ouderlingen Arjan Hak, Nico Hakkesteegt, Ton de Kruijk, Klaas van Oort, Jory Verwolf en Thijs Weeda, diaken Leo Aanen en de ouderlingen-kerkrentmeesters Goof van den Heuvel en Erik van Staverden. Zij hebben zich allen herkiesbaar gesteld […]

Informatieavond Kindernevendienst

Op 3 oktober is er een informatieavond over de kindernevendienst in ’t Jot. We zullen onze ervaringen delen en alle belangstellenden informeren. De avond begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Nieuwe infogids beschikbaar

De nieuwe infogids is beschikbaar. U/jij kunt hem inzien of downloaden via onderstaande link (registratie verplicht). Infogids In de gids staat o.a. de diverse contactpersonen van onze gemeente vermeld. Ook zijn de wijk- en sectie indelingen hierin terug te vinden.