Stencil voor kindermoment zondagmorgen 18 april

Lees meer

World Servants: online bingo

Aankomende zomer 2021 hopen wij naar Zambia te gaan voor World Servants. Om geld op te halen organiseren wij een online-bingo op vrijdag avond 23 april. Er worden 3 rondes georganiseerd met leuke prijzen. Deze worden gesponsord door lokale bedrijven. Een kleine sneak preview: de hoofdprijs is een goed gevulde boodschappentas van de Coop Ameide. Het wordt heel gezellig dus geef je op, leuk voor de hele familie! U kunt u zich op geven via de site: https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/onlinebingo.

Corona gerelateerde artikelen uit de waarheidsvrienden

Corona artikelen De Waarheidsvriend-voorjaar 2021

Verder een bemoedigde brief vanuit de gereformeerde bond:

Brief Ds.J.A.W.Verhoeven

Clubleiding gezocht

Om te kunnen starten in het nieuwe seizoen (vanaf opening winterwerk tot de Pasen) hebben we leidinggevenden (jong en oud) voor diverse jeugdclubs nodig!

  • Voor club 5 (kinderen van groep 5 van de basisschool) op vrijdag middag van 14.15 uur tot 15.30 uur;
  • Voor club 6 op maandag avond van 18.45 uur tot 19.45 uur;
  • Voor club 7 en 8 op dinsdag avond van 19.00 uur tot 20.15 uur;
  • Voor spiritclub 1 (kinderen uit de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs) op zondag avond van 20.00 uur tot 21.15 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Aanen, tel. 06 – 3046 1500

Update rommelmarkt

Het zal duidelijk zijn dat de rommelmarkt dit jaar op de bekende zaterdag na Hemelvaart net als vorig jaar niet door kan gaan. Omdat we toch wel graag dit jaar nog een rommelmarkt willen houden hebben we onder voorbehoud van vergunningen en andere Corona-ontwikkelingen alvast D.V. zaterdag 18 September hiervoor gereserveerd. We vragen iedereen die andere jaren ook geholpen heeft bij de rommelmarkt deze datum alvast met potlood in de agenda te noteren en zoveel mogelijk vrij te houden. Dat geldt ook voor het opbouwen en klaarzetten op D.V. vrijdag 17 September. We zullen het direct laten weten als bekend is of de markt wel of niet kan doorgaan. Net als bij gewone winkels is het nog steeds noodzakelijk om te reserveren voor de verkoop op vrijdagmorgen (06-46 22 62 72). Het inleveren van oude metalen en spullen voor de verkoop is mogelijk als het hek bij Spek open is en we komen het ook nog steeds ophalen als u niet in staat bent om de spullen bij Spek te brengen. (via 0183-601757 of 06-22 95 43 94 of 06-46 22 62 72 ).

IZB-collecte voor Rotterdam Charlois

Bijbelgetrouw, in de traditie van de kerk der eeuwen. En eigentijds, zodat ook mensen ‘van buiten’ geen drempel ervaren. Zo zou de sfeer in de pioniersgemeente Rotterdam Charlois het beste kunnen worden samengevat. De Oude Kerk van Rotterdam Charlois is een van de drie locaties van Noorderlicht. Ds. Nathan Noorland is – in deeltijd – als voorganger betrokken bij dit IZB-project. De eredienst staat centraal, en het is daarnaast de bedoeling dat de ‘levendige geloofsgemeenschap’ die hier hopelijk ontstaat, (diaconale) activiteiten ontplooit voor de buurt. Zodat wijkbewoners niet alleen op zondag maar elke dag van de week iets kunnen proeven van Gods liefde. Het afgelopen jaar was niet makkelijk voor een project in de opstartfase. Toch wisten, wonderlijk genoeg, ook nieuwe mensen de kerk te vinden! Wij kunnen ons missionaire werk niet doen zonder uw gebed. Ook uw financiële steun is nodig, vandaar deze collecte. U kunt uw gift ook overmaken op IBAN NL 26 RABO 0302 2061 91 t onder vermelding van ‘Noorderlicht Charlois, Rotterdam’. Mede namens ds. Noorland alvast hartelijk dank. IZB, Amersfoort!

041 – IZB – Algemeen – Flyer Rotterdam Charlois –

 

 

Jeugddienst eerste paasdag

De avonddienst op de eerste Paasdag is een jeugddienst. Jongeren van 16 jaar en ouder kunnen zich dit keer opgeven bij Rick van Elk (e-mail: fjmvelk@gmail.com en telefoon: 06-23404735) om in de kerk de dienst bij te wonen. De volgende jeugddienst zal voor de jongere tieners van onze gemeente zijn. Het is het grote verlangen van de jeugddienstcommissie dat ze hopen dat- net als andere diensten- alle gemeenteleden worden aangesproken. Ook als dat betekent dat u of jij de dienst online volgt.

World Servants: autopuzzeltocht update

Op de middag van zaterdag 5 april organiseren we met de World Servants groep een autopuzzeltocht door de Alblasserwaard, voor jong en oud. De tocht duurt ongeveer 3 uur. U kunt kaarten bestellen via de actiepagina en via de link: geef.ws/autotochtameide. De autotocht vindt plaats volgens de corona-maatregelen. We hopen u op 5 april te zien!

Tijdens de autopuzzeltocht van aankomende paasmaandag kunnen kinderen t/m 12 jaar gratis meedoen!

Nieuwsbrief + video van familie Oudshoorn update

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van familie Oudshoorn. Hierbij de link naar de nieuwsbrief.

08 Oudshoorninafrika-Nieuwsbrief Mrt 2021

Ook heeft de familie Oudshoorn op de website van de GZB  een nieuwe video geplaatst. Door op onderstaande link te klikken kunt u de video bekijken.

Video: Dankbaar voor Gods goedheid in Namibie

De familie Oudshoorn kunt u/ kun jij ook volgen op hun eigen webpagina  www.gzb.nl/oudshoorninafrika.

Ook wordt er regelmatig een gebedsmail ontvangen van de familie Oudshoorn zodat we met hen kunnen meebidden. De gebedsmail bestaat uit dank- en bid punten:

Familie Oudshoorn gebedsmail – Hervormde Gemeente Ameide – Tienhoven (PKN) (pkn-ameide-tienhoven.nl)

 

Viering Heilig Avondmaal

Zoals u weet zullen wij D.V. op Goede Vrijdag, 2 april, het Heilig Avondmaal als gemeente met elkaar vieren. Deels zal dit in de kerk van Ameide zijn en deels ook een thuisviering. We leggen graag aan u uit hoe de logistieke organisatie is opgezet.

Tot 30 bezoekers ontvangen gemeenteleden per mail een uitnodiging om de kerkdiensten op Goede Vrijdag bij te wonen. Dit zowel voor de morgen als de avonddienst. In de kerk zullen, voor die gemeenteleden die het Heilig Avondmaal willen meevieren, brood en wijn, voorverpakt, klaar staan. Een diaken zal bij de uitreiking hiervan assisteren. Vervolgens nemen de bezoekers plaats in de kerk en blijven ook tijdens de viering op hun plaats zitten in de kerk.

Voor alle gemeenteleden die de viering thuis zullen meebeleven (hierin is de eigen keuze om ’s morgens of ’s avonds de viering mee te maken) het volgende van belang:

Op donderdag 1 april, voorafgaand aan Goede Vrijdag kan op 2 momenten het voorverpakte brood en de wijn worden opgehaald in de Hoven. Deze momenten zijn van 15:30 uur tot 17:30 uur en ’s avonds van 19:00 uur tot 20:30 uur. U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden. U kunt dus gewoon tussen de genoemde tijdstippen naar de Hoven komen.

Mogelijk kunt u voor uw buren, naasten of vrienden ook gelijk meenemen. U kunt dat zelf onderling dan afspreken. Voor gemeenteleden waar het ophalen een probleem is, wordt gezorgd voor een brengservice. Hiervoor kunt u bellen met René Muilwijk, tel. 06-10893174.

We hopen op deze manier, ondanks alle beperkingen, toch een waardig en bemoedigend Heilig Avondmaal met elkaar te mogen vieren/beleven.

Als er vragen zijn, schroom dan niet om contact met ons te zoeken, dit kan op hetzelfde genoemde telefoonnummer.