Van de kerkrentmeesters

Het is een onzekere tijd voor veel mensen in Nederland. Dit is ook voelbaar bij u/jou thuis maar het raakt ook onze kerkelijke structuur. De inflatie en de stijgende energiekosten maken dat ook onze gemeente hiervan de nodige hinder gaat ondervinden. Vanaf komend jaar gaat de energierekening fors omhoog. Dit heeft gevolgen voor onze financiele huishouding. Voor een klein deel kunnen wij met onze kosten meeliften op het prijsplafond maar wij willen ook een beroep op u/jou doen.

In zowel november als in december ontvangen alle huishoudens een vergoeding van 190 euro per maand voor de gestegen energiekosten. Er zijn mensen die het heel hard nodig hebben, voor andere mensen is deze vergoeding minder belangrijk. En misschien kunt u/jij het geld van de energiecompensatie zelfs helemaal missen?

Wij willen u/jou dan indringend vragen deze energietoeslag als gift voor de kerk te doneren. Wij zouden er enorm mee geholpen worden om alvast een buffer aan te leggen voor de komende maanden. Want het gaat onze kerkdeur niet voorbij.

U kunt de gift doneren door het bedrag, of een deel van het bedrag op ons rekeningnummer te storten. Deze gegevens staan op de website en zullen wij ook vermelden in de aankomende Zaaier.

Als u/jij hier verder vragen over hebt of meer uitleg of informatie voor nodig hebt spreek dan één van de  kerkrentmeesters hier op aan. Op voorhand zijn wij u/jou enorm dankbaar voor dit eventuele gebaar. Onze hartelijke dank voor het meedenken en geven.

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 27 november

Lees meer

Nieuwsbrief 11 van familie Oudshoorn

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van familie Oudshoorn. Hierbij de link naar de nieuwsbrief.

oudshoornnov22

De familie Oudshoorn kunt u/ kun jij ook volgen op hun eigen webpagina  www.gzb.nl/oudshoorninafrika.

Ook wordt er regelmatig een gebedsmail ontvangen van de familie Oudshoorn zodat we met hen kunnen meebidden. De gebedsmail bestaat uit dank- en bid punten:

Familie Oudshoorn gebedsmail – Hervormde Gemeente Ameide – Tienhoven (PKN) (pkn-ameide-tienhoven.nl)

 

Gemeenteavond donderdagavond 24 november

Aankomende donderdag 24 november is er om half acht in De Hoven weer een gemeenteavond. Er zijn een aantal belangrijke onderwerpen die de kerkenraad met de gemeente wil overleggen. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om over de onderwerpen met de kerkenraad in gesprek te gaan. Hieronder de agenda voor deze avond. We hopen op een grote opkomst.

 

11 december aangepaste kerkdienst

Beroepingscommissie update november

Begin juni vertelde we u/jouw dat we een 5-tal namen voorgelegd hebben aan de kerkenraad waarmee we als commissie aan de slag mochten. Dankbaar kijken we terug, ondanks de uitkomst, op het proces rondom het beroep op ds. L. Molenaar. Veel positieve reacties van u/jouw hebben voor ons bevestigd dat gedegen voorwerk leidt tot het aandragen van een voor onze gemeente passende predikant. Dank voor u/jouw meeleven en bidden hierin!

Als commissie mochten we leren van deze periode. Nu we de eerste vergadering gehad hebben ondervinden we dat de lijst zoals we die in juni voorgelegd hebben dynamisch is. Er is 1 predikant die reeds een beroep elders heeft aangenomen. Daarnaast komen er, doordat we verder in de tijd zijn, andere predikanten die weer wèl beschikbaar zijn voor een beroep. Tevens zijn we ons door de kennismaking met ds. Molenaar nog meer bewust geworden van het ‘type’ predikant die bij onze gemeente past. Deze 3 inzichten meenemend willen we ons als commissie kort beraden op een nieuwe ‘short-list’ van 5 à 6 predikanten. Daarin zullen 3 predikanten van vorige lijst meegenomen worden en nieuw beroepbare predikanten toegevoegd zijn. We hopen hiermee vlot door te kunnen pakken richting een volgend beroep en willen daarin tegelijk de tijd nemen om zorgvuldig te zijn in ons werk. Gebed is de bedding van de stroom waarin wij ons als gemeente bevinden!

Adventsbijeenkomsten ‘Samen op weg naar Kerst

We hebben elk jaar de goede gewoonte om toe te leven richting Kerst en Pasen. Wij nodigen u/jou van harte uit om dit jaar ook met elkaar toe te leven naar de komst van het Koningskind.  We doen dit doormiddel van zang, muziek, bidden en een korte overdenking. De adventsbijeenkomsten van dit jaar zijn op 3 woensdagen: op 30 november, 14 december en 21 december. We hopen u/jou graag te ontmoeten in de Hervormde Kerk van Ameide. Noteert u/jij alvast deze data in uw agenda?

Preekrooster 2023 update

Hierbij een update van het preekrooster.

Prr2023-20221027

 

Nieuwsbrief 3 vanuit werkgroep Oekraïne

In de pastorie aan de Molenstraat worden in ons dorp Oekraïners opgevangen. Door de werkgroep is een nieuwsbrief opgesteld. In deze nieuwsbrief wordt beschreven hoe het gaat en wordt het één en ander toegelicht.

Nieuwbrief oktober openbaar

 

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 23 oktober

Lees meer