Stencil voor kindermoment zondagmorgen 13 september

Tijdens de meditatie komende zondagmorgen is er een speciaal kindermoment. Bij het kindermoment is onderstaande stencil te downloaden.

Stencil 13 september 2020 JC van Trigt

Mogelijkheid tot belijdeniscatechisatie volgen

In het winterseizoen is er de mogelijkheid om de belijdeniscatechisatie te volgen. We hopen dat er jongeren en ouderen, jonggehuwden en jonge ouders (die hun kind hebben laten dopen) zijn die het verlangen kennen om te groeien in het geloof. Het volgen van belijdeniscatechisatie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Wellicht heb je het tot nu toe, om wat voor reden ook, uitgesteld om deze stap in het geloof te doen. Je wordt uitgenodigd om naar de belijdeniscatechisatie te komen en zo toe te groeien naar het belijden van Jezus als de Heere van je leven. We beginnen om D.V. maandag 14 september om 20.00 uur in De Hoven. Iedereen die nog geen belijdenis gedaan heeft, is hartelijk welkom!

Collectebonnenverkoop

Gelet op de aanhoudende beperkingen vanwege het coronavirus is er nog steeds geen mogelijkheid om collectebonnen aan te schaffen in de consistorie. Dit zal vooralsnog voor de komende maanden zo blijven, tenzij er minder beperkingen komen. Tot die tijd kunt u uw collectebonnen via de website online bestellen. Deze worden bij u thuisbezorgd. Als u niet de beschikking heeft over internet of op andere manier niet online kan bestellen, maar u wilt wel graag collectebonnen ontvangen, neem dan contact op met Jan den Oudsten: tel. 601825

Kom-op-adem midweek – Leven met verlies

Het verlies van iemand die je dierbaar is, grijpt diep in. En niet alleen raakt het jou, maar ook bijvoorbeeld je gezin en familie. Rouwen is hard werken op veel terreinen van het leven en vaak een ingewikkeld proces. Wat kun je er dan naar verlangen om er eens in alle rust mee bezig te zijn. Dat is mogelijk tijdens een korte midweek in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Dit alles onder deskundige leiding van de gastenbegeleiders. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd.  Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de natuur.

Datum: 18 – 20 november 2020

Leiding: Jansje Spaan

Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom op adem-leven-met-verlies.

Vanuit de Jeugdraad

Activiteiten voor de jeugd zullen eind september/begin oktober worden opgestart.
Een persoonlijke uitnodiging volgt. Daarop worden dag en tijd vermeld.
Een en ander zal binnen de opgestelde Coronaregels plaatsvinden en is onder voorbehoud van regelgeving vanuit RIVM/PKN.

Gezamenlijke startavond bijbelstudiegroepen update

We hopen dit seizoen 2020-2021 de bijbelstudiegroepen weer te gaan starten. Het jaarthema is Als lichtende sterren naar aanleiding van het bijbelboek Esther.

Het boekje dat hierbij gebruikt kan worden is Redding voor Gods volk van Machiel Oppenhuizen

https://www.bol.com/nl/f/redding-voor-gods-volk/9200000027672666/

Woensdagavond 16 september is de gezamenlijke startavond om 20.00 in de grote kerk.

Kerkbezoek wijzigingen

Zoals zondag afgekondigd is, zijn er tijdens de belijdenisdienst van zondagochtend ook plaatsen beschikbaar voor gemeenteleden. Let u dus weer goed op als u een uitnodiging ontvangen heeft of deze voor de ochtend- of avonddienst is. Vanaf 13 september gaan we een ochtend- en avonddienst houden in Ameide. De diensten in Tienhoven zullen vanaf deze datum vervallen. In het reserveringssysteem gaan we een wijziging aanbrengen, waarbij u een keuze kunt maken tussen de ochtend- en/of avonddienst. De indeling zoals nu met toren, beuk en koor komt te vervallen. U krijgt nog een mailbericht hoe u uw voorkeur kenbaar kunt maken. Deze nieuwe werkwijze betekent dat we vanaf 13 september met één ingang gaan werken, namelijk de ingang bij de toren. U wordt opgevangen in de kerk en krijgt een plaats toegewezen, waarbij we eerst het koor en beuk vullen en als laatste het schip (onder het orgel). Dit betekent dus dat u mogelijk op andere plaats komt te zitten dan u gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Startweekend helaas vervallen

Op zaterdag 12 en zondag 13 september stond het startweekend gepland voor zowel jong als oud. Maar omdat de regels rondom COVID-19 aangescherpt zijn komt dit startweekend helaas te vervallen. We hadden ingezet op kleine groepen, maar na verder onderzoek en overleg met de kerkenraad zijn we tot het besluit gekomen dat we de activiteiten voor de jeugd (op de zaterdag) de high tea, het parachutespel en de sing-in (op de zondag) door deze aangescherpte regels niet door kunnen laten gaan. Wij als commissie startweekend vinden dit erg jammer, maar we willen ons aan de geldende regels houden. We willen alle gemeenteleden die hun tuin ter beschikking hebben gesteld voor de high tea heel hartelijk bedanken.

Reünited (herenigd) was het thema wat in het startweekend centraal zou staan. Maar ondanks het feit dat het startweekend geen doorgang kan vinden, mogen we ons iedere zondag herenigd weten wanneer de deuren van de kerk weer open staan en we samen mogen komen in Gods huis. Zo kunnen we elkaar als gemeente ontmoeten, bemoedigen en God de lof toebrengen. Onderlinge verbondenheid mogen we ook juist in deze zondagse erediensten ervaren. Ook kijken we uit naar de start van het jeugdwerk, de bijbelstudiegroepen en alle andere kerkelijke activiteiten. Laten we daarom ons vertrouwen blijven stellen op onze hemelse Vader, want ook in dit nieuwe seizoen is Hij erbij!

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 30 augustus

Tijdens de meditatie komende zondagmorgen is er een speciaal kindermoment. Bij het kindermoment is onderstaande stencil te downloaden.

Stencil 30 augustus 2020 JC van Trigt doop 434