Preekrooster 2020 update (14-08)

Prr2020_20200814

Geen diensten in Open Vensters in September

In OV worden in de maand september nog geen diensten georganiseerd. Ley Bodden heeft in de afgelopen periode meditatiediensten verzorgd die op de kamers van OV bekeken kunnen worden. Daar gaat hij in de maand september mee door.

Noodhulpcollecte slachtoffers Beiroet

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker honderd doden en duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis.

Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig! Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op: graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel. Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kortom, een ramp van onvoorstelbare omvang! Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.

De diaconie wil vragen deze maand een gift over te maken of te geven in de collectebusjes die daarvoor speciaal bij de uitgang komen te staan in de maand augustus. U gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL10RABO 0301 9013 17 onder vermelding van Noodhulpcollecte Beiroet. Namens de diaconie alvast hartelijke dank voor uw bijdrage!

 

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 9 augustus

Tijdens de meditatie komende zondagmorgen is er een speciaal kindermoment. Bij het kindermoment is onderstaande stencil te downloaden.

Stencil 9 augustus 2020 Th Wegman 460

Startdag 2020 (update)

Op D.V. zondag 13 september hopen we met elkaar het nieuwe winterseizoen te openen.

We hebben in verband met de omstandigheden een aangepast programma samengesteld, mede aan de hand van ideeën van gemeenteleden, waarvoor hartelijk dank.

We willen die zondagmiddag een sing-in in de pastorietuin en hightea’s houden op diverse locaties. Ook voor de jeugd en de kinderen is er wat georganiseerd.

Een en ander wordt uitgelegd in de uitnodiging die u kunt vinden op de website of uitgereikt krijgt bij de kerk. We willen benadrukken dat de zondagsrust in ere wordt gehouden.

Nog even aandacht voor de aanmelding; die moet voor 29 augustus gebeuren, in verband met de organisatie die in verband met Coronamaatregelen strikter moet verlopen!

Iedereen hartelijk welkom!

Nico, Arie, Anneke en Anita.

Stencil voor kindermoment zondagmorgen 2 augustus

Tijdens de meditatie komende zondagmorgen is er een speciaal kindermoment. Bij het kindermoment is onderstaande stencil te downloaden.

Stencil 2 augustus J Tadema 398

Kerkbezoek – belangrijke mededelingen

Zoals eerder aangegeven zijn de regels rondom het bezoek van de kerkdiensten continu in beweging.
Op verzoek van enkele gemeenteleden hebben we de regel over kinderen in de kerk losgelaten en mag u kinderen uit de groepen 0 tot en met 6 als u dat wilt ook meenemen naar de kerk.
Maar ze zijn natuurlijk ook hartelijk welkom bij de kindernevendienst in ‘t Jot in Ameide.

Het aanmelden via de website verloopt goed, op dit moment zijn al ruim 170 bezoekers aangemeld. Wel blijkt dat het systeem door afmeldingen dubbele uitnodigingen verstuurt. Dit komt met name doordat er op dit moment meer plaatsten beschikbaar zijn dan aangemelde bezoekers en door afmeldingen in verband met vakantie. We proberen dit wel zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht u toch een tweede uitnodiging krijgen voor een ander gedeelte in de kerk, dan kunt u deze uitnodiging gewoon als niet verzonden beschouwen. Wij melden deze tweede uitnodiging dan zelf af.

Tot nu toe heeft u voor de kerk in Ameide de mogelijkheid gehad om voor meerdere gedeelten in de kerk aan te melden. Mogelijk gaan we dit wijzigen in aanmelding voor één gedeelte in de kerk van Ameide en daarnaast kunt u dan ook voor Tienhoven aanmelden. Als we dit doen, zullen we bij de mensen die meerdere keuzes gemaakt hebben dit wijzigen naar één mogelijkheid. Mogelijk wordt u daardoor ingedeeld in een gedeelte waar u normaal nooit zit, wij vragen uw begrip hiervoor.

Aangezien we vanwege het zingen in de kerk verplicht zijn om de bezoekers te registreren en wij dit middels het onlinesysteem doen, vragen wij u uitdrukkelijk niet naar de kerk te komen als u geen uitnodiging heeft ontvangen. Wij vragen ook uw begrip voor de jongeren van de JV die bij de deur staan en u dus niet naar binnen kunnen laten gaan als u niet op de bezoekerslijst vermeld staat. Het systeem zorgt voor een eerlijke verdeling, dus dan komt u de volgende keer aan de beurt.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande, stuurt u dan een mail naar kerkbezoek@pkn-ameide-tienhoven.nl

Aanmelden voor bezoek kerkdiensten

Door boven in de website op de button “kerkbezoek” te klikken of op de link “direct aanmelden” onderin dit bericht is het mogelijk om je aan te melden voor het bezoeken van de kerkdiensten. Een uitnodiging komt dan niet meer telefonisch. Meer uitleg vind u ook onder de button.

Gemeenteleden die geen internet hebben, kunnen zich éénmalig telefonisch aanmelden via nummer 06-22 47 75 49 (‘s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur). Als u mensen kent waarvoor dit geldt, wilt u dit dan aan hen doorgeven.

direct aanmelden

Gebruikersplannen voor het opstarten van de kerkdiensten (update 18-07-20)

Het gebruiksplan is een flexibel plan, dat in elke stuurgroepvergadering, aan de hand van de wijzigingen van het overheidsbeleid, kan worden aangepast. Voor alle wijzigingen geldt dat de mogelijkheid bestaat dat we een en ander moeten terugdraaien als wijzigingen in het overheidsbeleid daartoe aanleiding geven.

Voor de komende periode kunnen we de volgende wijzigingen melden:

Gemeentezang
Er is grote behoefte om weer te zingen, en vanwege de aangepaste richtlijnen is dat onder bepaalde omstandigheden, o.a. afhankelijk van de grootte van de kerk en de ventilatiemogelijkheden, weer mogelijk. Vanaf komende zondag gaan we op proef ingetogen zingen. Er zal worden bezien hoe dit gaat en of het mogelijk is hiermee door te gaan.

Avonddiensten
Nu er een morgendienst in zowel Ameide als Tienhoven wordt gehouden, houden we in deze vakantieperiode nog geen avonddiensten en gaan we door met de meditatiediensten in de avond. De intentie is om vanaf 30 augustus weer avonddiensten te houden. De vakantie is dan voorbij, en bovendien zijn er DV op zowel 30 augustus (doopdienst) en 6 september (belijdenisdienst) bijzondere diensten, waarin ook gasten van de doopouders en belijdeniscatechisanten een plaats in de kerk zullen krijgen.

Kindernevendienst
Zodra er weer avonddiensten worden gehouden, zijn kinderen onder groep 7 ook weer welkom in de kerkdiensten. Tot die tijd blijft het uitgangspunt dat kinderen van groep 0 t/m groep 6 naar de kindernevendienst gaan.

Gebruikersplannen:

2020-07-15 Gebruiksplan kerkgebouw Ameide 1 juli tot 1 september 2020 versie 1.5

2020-07-15 Gebruiksplan kerkgebouw Tienhoven 1 juli tot 1 september 2020 -versie-1.5