Mogelijkheid tot het volgen van belijdeniscatechisatie

Wil je Gods naam belijden? Wil je meer leren uit de Bijbel? Ook komend seizoen is er de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. We zien er naar uit dat we dan weer een eigen predikant hebben, maar zolang die er nog niet is, kunt u met W.F. Jochemsen contact opnemen
(0616300115, wfjochemsen@outlook.com).
De eerste avond van kennismaking is gepland op maandag 16 september. Mocht iemand belijdeniscatechese willen volgen, maar niet op maandag kunnen, dan proberen we op een andere avond samen te komen. Ook wanneer er vragen zijn over het volgen van belijdeniscatechese, kun je contact opnemen. Het geloof belijden in het midden van de gemeente is een grote stap, maar daar hoef je nu nog geen besluit over te nemen. Het volgen van belijdeniscatechese wordt vaak als leerzaam ervaren en in de praktijk blijkt dat velen tijdens het seizoen naar het doen van belijdenis toegroeien. Ook bij de gemeenteleden die in april belijdenis hebben afgelegd kun je vragen wat belijdeniscatechese inhoudt.