Dubbeltallen

Tijdens de verkiezingsavond  van donderdag 3 december zijn de volgende broeders gekozen: Voor de 3 vacatures ouderling: Arjan Hak, Pr. Marijkeweg 43, Klaas van Oort, Aaksterveld 64 en Thijs Weeda, Aaksterveld 22. Voor de vacature diaken: Leo Aanen, Vijfakkers 2. Voor de  vacature ouderling- kerkrentmeester: Martijn den Otter, Aaksterveld 114.  Het antwoord wordt uiterlijk zaterdag 12 december verwacht.