Dubbeltallen

De verkozen broeders hebben hun weloverwogen antwoord gegeven: In de vacature ouderling – kerkrentmeester heeft Martijn den Otter de roep voor het ambt niet aangenomen. We respecteren dit besluit en wensen hem vrede toe in deze beslissing. Verheugd zijn we dat in de vacatures voor ouderling, Arjan Hak, Klaas van Oort en Thijs Weeda en in de vacature voor diaken Leo Aanen hun ambt hebben aangenomen. De kerkenraad zal spoedig terug komen met de vervolgstappen waar het gaat om de vacature ouderling-kerkrentmeester. In de avonddienst van 3 januari zal de bevestiging plaats vinden. We mogen zo ook toeleven naar dit moment, spannend en bijzonder. 4 van 5 Broeders hebben nog niet eerder deel uitgemaakt van de kerkenraad. Wilt u hen allen gedenken in uw gebeden zodat ze, op een door God gegeven wijze, mogen bijdragen aan de opbouw van Zijn wijngaard.