Bijbelkringen

Verschillende Bijbelkringen gaan na de Pasen verder tot ergens in juni. U/jij bent hartelijk welkom bij één van deze kringen. Interesse? Laat dit dan weten aan Kees Uittenbogaard zodat gezamenlijk naar een geschikte avond en kring kan worden gezocht.