Ds. van Trigt

“Zoals we reeds enige malen tijdens de afkondiging hebben medegedeeld zijn er zorgen rondom de gezondheid van ds. van Trigt. We hebben om die reden al enige keren voorbede gedaan en dit voorgelegd aan onze Hemelse Vader.
In goed overleg met ds. en mw. van Trigt is er besloten om zowel afscheid als bevestiging tot nader te bepalen datum uit te stellen.

Hierbij geven we u/jou enige informatie omtrent het verloop in de komende periode:
Ds van Trigt heeft al enige onderzoeken aan zijn luchtwegen gehad en deze hebben nog geen eenduidig beeld opgeleverd wat de achtergrond is v.w.b. zijn aanhoudende vermoeidheidsklachten en het constante hoesten. Dit heeft ertoe geleid dat er op 29 maart een bronchoscopie zal worden uitgevoerd waarvan de uitslag op d.v. 13 april wordt verwacht. En hoewel de inschatting van de artsen is dat de aandoening geen ernstige gevolgen heeft, worden voor dit moment de verschillende mogelijkheden opengehouden. Een bacteriële longinfectie is daarvan de meest waarschijnlijke.

U/jij begrijpt vast dat het voor de familie van Trigt te belastend is om ook in deze periode afscheid te nemen, te verhuizen en aan te vangen met nieuwe werkzaamheden.”

Ds. J.C. van Trigt
Kastanjelaan 9
3355 CJ Papendrecht