Werkgroep Copaceni

Aankomende zomer gaan we met een groep enthousiaste jongeren van JV Maranatha naar onze zustergemeente in Copaceni. Daar zullen wij bouwwerkzaamheden uitvoeren en kinderactiviteiten gaan organiseren. Een van de acties die we organiseren om dit de bekostigen is paalzitten in de tent op het Burg. Wesselsplein, van vrijdag 29 april vanaf 20.00 uur tot zaterdag 30 april 17.00 uur. Wij nodigen u van harte uit om onze deelnemers aan te moedigen. Sponseren kan via de melkbus in de tent of door uw bijdrage over te maken op NL39 RABO 0361 7137 11 t.a.v. Diaconie. Herv. Gem. Ameide-Tienhoven. Graag tot ziens!