Tentdienst: Zondagmiddag 8 mei

Op zondagmiddag 8 mei is er weer een tentdienst in de tent op het Burgemeester Wesselsplein. Deze dienst zal om 14.30 uur beginnen. Ds. Kees van Velzen uit Blaricum, zal deze dienst leiden en met ons nadenken over het thema ‘Aan Tafel’ aansluitend op de KinderBijbelWeek. Praiseband Next Generation zal dit jaar de muzikale begeleiding verzorgen. Wij nodigen u/jou uit om deze bijeenkomst samen met ons te vieren! Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade. We hopen op een mooie ontmoeting! Tot dan!
Hartelijke groet namens de Evangelisatie Commissie.