Evangelisatiewerk op de camping

Voor het campingwerk zijn nog veel vrijwilligers nodig. Het zou mooi zijn als een aantal mensen zich aanmelden voor medewerking aan dit prachtige werk en de diverse activiteiten. Opgeven en informatie bij Truus van Kekem of Jantine Uittenbogaard. De 1e week begint op 16 juli, de laatste en 4e week begint 6 augustus.