Van de kerkrentmeesters

 In verband met het actualiseren van het ontruimingsplan voor de kerk en de Hoven vragen wij gemeenteleden, die in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma, of BHV certificaat, zich te melden. Wij willen deze namen op een lijst plaatsen en in de consistorie hangen, zodat de koster in geval van nood weet welke personen hij te hulp kan roepen. Voor de Hoven wordt ook een lijst gemaakt. Aanmelden kan het liefst per email, bij a.breure@hetnet.nl of telefonisch 601765.