Kerst- en Nieuwjaarsgroet van fam. van Trigt

Het duurt nog enkele maanden voor wij als predikantsgezin aan u als gemeente van Ameide -Tienhoven verbonden worden. De tijd gaat echter snel. Met vertrouwen op de Heere leven wij toe naar de dag van de bevestiging en intrede. Maar eerst mogen wij in Papendrecht en u in Ameide-Tienhoven het Kerstfeest vieren. In verbondenheid met Gods wereldwijde kerk mogen wij gedenken dat God de wereld zo liefhad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat  ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de blijde Boodschap die tijdens de Kerstdagen klinkt en weerklank wil vinden in ons hart. Wij hopen van harte dat u en jij gezegende Kersdagen zult hebben, maar ook met hoop en vertrouwen op God het jaar 2016 tegemoet zult gaan. Namens mijn vrouw Marlies, en onze kinderen Elise, Lydianne en Constantijn van harte Gods zegen toegewenst. In hartelijke verbondenheid, J. C. van Trigt