Parkeren Prinsengracht

De laatste maanden hebben bewoners van de Prinsengracht tijdens de erediensten regelmatig hinder van geblokkeerde in/uitritten.
Het is voor aanwonenden dan ook niet mogelijk of lastig om van de eigen uitritten gebruik te maken. Zou u hier rekening mee willen houden?