Schoonmaak de Hoven

Gedurende het hele seizoen is de Hoven schoongemaakt door onze trouwe vrijwilligers. Fijn! Bedankt allemaal! Voor de eindschoonmaak zijn helaas niet alle vrijwilligers beschikbaar, vandaar dat we graag een beroep doen op u/ jou als gemeentelid/ gebruiker. Wij zijn allemaal gebaat bij een schoon verenigingsgebouw! We maken schoon op; 15/ 21/ 22/ 28 en 29 juni, van 8.30 tot 11.30 uur. Welkom! Meldt u wel even aan bij Anita: jfhHarteveld1975@kpnmail.nl of tel. 510770. Als bestuur zijn we u zeer erkentelijk!