Nog meer nieuws van Mieke over Jemima

Mieke Bolle is terug uit Israel. Mieke heeft daar vrijwilligerswerk gedaan voor Jemima. Op deze website (onder projecten/jemima) kunt u/jij haar reisverslagen lezen.