Nieuws van de werkgroep Cofratiam

Florin heeft gevraagd om iedereen hartelijk te bedanken voor alle giften die voor Copãceni gegeven zijn en alle dingen die gedaan worden. Onlangs is er een nieuwe bus aangeschaft voor het werk in Copãceni en ook de voorbereidingen voor de bouw gaan door al is het wat langzamer als gehoopt. Hij spreekt de hoop uit dat God u zal zegenen en op Zijn tijd zal belonen voor uw inspanningen. Voor meer informatie: projecten/Cofratiam/nieuws-niewsbrieven.

De operatie van Florin is helaas opnieuw uitgesteld en zal naar verwachting nu plaatsvinden op D.V.12 juni.