Update AVG

Graag informeren wij u over de voortgang van het AVG-proces in onze gemeente. De werkgroep AVG is druk aan het werk om één en ander op de juiste wijze in te richten. Eén van de speerpunten is te komen tot een beveiligd deel van onze website waarop wij privacygevoelige informatie mogen delen met onze leden. U ontvangt hiervoor nog nader bericht op welke wijze u dit gedeelte kan benaderen. Op dit moment is onze websitebouwer bezig om hiervoor één en ander in te richten. Ook is er een privacyverklaring in de maak welke op de website zal worden geplaatst met daarin ons statement t.a.v. bescherming en gebruik van persoonlijke informatie. Tot slot melden wij dat onder het kopje contactgegevens bij de Kerkrentmeesters een nieuw mailadres is opgenomen (privacy@pkn-ameide-tienhoven.nl). Dit adres kunt u gebruiken bij uw vragen over AVG, specifiek voor onze gemeente. Wij hebben Anne den Oudsten bereid gevonden uw vragen hierover te beantwoorden. Naast vorenstaande zijn er nog meer lopende acties. Hierop zullen wij in een later stadium terugkomen.