Diaconale actie voor noodhulp slachtoffers Sulawesi

Vorige week werd het Indonesische eiland Sulawesi hard getroffen door een aardbeving en een daaropvolgende tsunami en heeft inmiddels aan meer dan 1.550 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen nog zal stijgen. Heel veel mensen zijn hun woning kwijtgeraakt en er is een groot tekort aan voedsel, schoon drinkwater en medicijnen.

De GZB voelt zich verbonden met de kerken op Sulawesi en is gestart met een noodhulp actie. De lokale christelijke hulporganisaties en de lokale kerken zijn met steun van onder andere de GZB bezig met het verlenen van de eerste noodhulp. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.

De diaconie heeft daarom ook besloten om de GZB collecte van D.V. 11 november te bestemmen voor de noodhulp actie in Sulawesi. Wij roepen u op om mee te bidden voor de slachtoffers en hulpverleners. Uw hulp en gebed is dringend nodig.