De Herberg zoekt vrijwilligers

De Herberg wil een plaats zijn voor gemeenteleden, die (pastorale) hulp nodig hebben en rust zoeken. Binnen het grote team van vrijwilligers zijn momenteel enkele open plaatsen.

Graag willen we in contact komen met geïnteresseerde gemeenteleden, die ons willen komen helpen bij dit mooie diaconale werk. Daarnaast organiseren we in een voorjaarsconcert om de bekendheid met het werk van PDC de Herberg te vergroten.