Registreren op de website

Zoals op de gemeenteavond is besproken is het vanaf nu mogelijk om u te registreren op onze website als gebruiker/lid. Dit vanwege de privacyregels rondom de AVG waarin o.a. is vastgelegd dat uw gegevens niet zondermeer openbaar zichtbaar mogen zijn en u toestemming dient te geven voor uitingen op de website, kerkblad of anderszins binnen de kerkelijke gemeente. Om dit mogelijk te maken is onze website gesplitst in een openbaar gedeelte en een afgeschermd gedeelte. Om toegang te krijgen tot het afgeschermde gedeelte is het nodig u te registreren als gebruiker/lid. Bij deze registratie geeft u ook toestemming tot het gebruik van uw gegevens binnen de kerkelijke organisatie. Wij roepen iedereen op (vanaf 14 jaar en ouder én lid van onze gemeente) om deze registratie uit te voeren. U gaat hiervoor naar de website en klikt in de bovenste regel op de button “Login”. Hier rolt zich dan een menu uit waarna u op “Registreren” klikt en de verdere procedure volgt. Bij “Gebruikersnaam” vult u een zelfgekozen naam in: dit kan uw eigen naam zijn of benaming waaronder u bekend wilt zijn en bij het “Wachtwoord” vult u een door uzelf gekozen wachtwoord in. Onderaan de invullijst vult u uw emailadres in (twee keer) en vinkt u het vakje “privacyverklaring” aan. Vervolgens klikt u op registreren. Ons ledenbeheer controleert vervolgens uw registratie en zal u, na goedkeuring, accorderen voor het beschermd gedeelte van de website. U ontvangt bij registratie en bij goedkeuring in beide gevallen een mail in uw mailbox. Binnen 1 gezin kunnen meerdere leden een registratie aanvragen, maar steeds zoals benoemd pas vanaf 14 jaar en ouder. Indien u binnen het gezin 1 mailadres hanteert kan er maar 1 registratie plaatsvinden. Als u tegen problemen aanloopt bij de registratie, de afhandeling of andere vragen heeft omtrent deze registratie kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester René Muilwijk: 06-10893174, 0183-602434 of per mail: ledenbeheer@pkn-ameide-tienhoven.nl. Wij dringen aan op registratie, temeer omdat dit een eis is in de AVG maar ook vanwege een juiste afhandeling van gegevens onderling als gemeente.