Club 5 dinsdag 24 september van start

Een aantal weken geleden hebben we via de afkondigingen in de kerk en in de Zaaier aangegeven dat, wegens gebrek aan leidinggevenden, club 5 nog niet van start kon gaan dit seizoen. We zijn dankbaar en verheugd u te melden dat inmiddels 6 ouders hebben aangeboden om club 5 dit seizoen alsnog te laten doorgaan en er invulling aan de geven. Alle kinderen uit groep 5 van de basisschool zijn welkom DV dinsdag 24 september aanstaande van 15.30 tot 16.30 in de Hoven. Club 5 zal om de week worden gehouden en dus niet iedere week zoals de andere jeugdclubs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Weeda.