De A10 stopt

Na 21 jaar en 65 uitgaven is er een einde gekomen van de A-10. Omdat tegenwoordig veel informatie door de kerkenraad en diverse commissies door middel van nieuwsbrieven die bij de kerk worden uitgereikt geschied en veel informatie op de website te vinden is heeft de redactie besloten om met de A-10 te stoppen. Het werd steeds moeilijker om aan kopij te komen. De laatste tijd hadden we met drie en vier items te weinig kopij om een A-10 uit te geven. We willen de redactie en de vele mensen die in de loop der jaren een stukje hebben geschreven hartelijk bedanken voor
hun inzet. Als u of jij het leuk vind om artikelen / stukjes te schrijven dan is de website van de kerk misschien een mogelijkheid om de artikelen / stukjes te plaatsen.