Open Deur Dienst zondagmorgen 19 januari

Zondagochtend 19 januari is iedereen om 09.30 uur weer van harte welkom bij de Open Deur Dienst.
In deze dienst staat het thema “Kan ik God ervaren?” centraal n.a.v. Johannes 1: 44-52.
Ds. J.C. van Trigt zal deze dienst leiden. Na afloop wordt in het kerkgebouw koffie, thee of fris geschonken en is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen.
Als u/jij niet gewend bent om kerkdiensten bij te wonen, weet dan dat deze dienst speciaal voor u/jou is bedoeld!
Een hartelijke groet van de Evangelisatie Commissie.