Herbergavond met Prof. dr. H. (Henk) van den Belt

Dinsdagavond 21 april 2020 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een Herbergavond voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Prof. dr. H (Henk) van de Belt zal spreken over het onderscheiden van de beproeving en de invloed ervan op de geloofservaring. Ook het toerusten van gelovigen om in de beproeving staande te kunnen blijven zal aan de orde komen. Er is gelegenheid tot gesprek.

Datum: 21 april van 19.00 uur tot 21.00 uur. Vanaf 18.30 is er koffie.

Kosten: € 10,00 per persoon, NL58RABO0302263330, t.n.v. Stichting de Pietersberg.

Inlichtingen en opgave: koetshuis@pdcdeherberg.nl.

Sluitingsdatum vrijdag 17 april 2020.