Voedselbankactie

Op DV zaterdag 14 maart is weer de jaarlijkse actie voor de voedselbank van de gezamenlijke diaconieën bij de COOP op het winkelplein.
Van 08.00 tot 14.00 uur heeft u/jij de mogelijkheid om boodschappen in te leveren of een gift te doen.
En voor de scholieren die een maatschappelijke stage moeten vervullen: Is het geen leuk idee om 2 uur bij de COOP te staan om boodschappen in ontvangst te nemen?
Je kunt je aanmelden bij Hennie Jansen (hjansendiaconie2@gmail.com).