Nieuws vanuit de Kerkenraad

Update maatregelen Coronavirus:
We zijn in de bijzondere omstandigheden van opgelegde maatregelen vanuit de overheid en conformeren ons aan de diverse (opgelegde) beperkingen die dit met zich meebrengt. Onze eerste zondag zonder de vertrouwde kerkdiensten ligt achter ons. Op het moment van besluitvorming hadden we tot en met eind maart voor ogen, maar inmiddels is bekend dat de maatregelen vanuit de overheid in ieder geval tot en met 6 april 2020 gelden. Houdt u daarom de website en de aanplakbiljetten (op de bekende plekken) in het dorp) goed in de gaten. Bij vragen / opmerkingen kunt u zich tot de scriba van de kerk richten.

Meditatie-uitzendingen vanuit ’t Jot:
De uitzendingen met de meditaties van ds. Van Trigt vanuit ‘t Jot worden goed ontvangen. Let u erop dat, vanwege het grote aantal luisteraars, het kan voorkomen dat inloggen op onze eigen website om de uitzending mee te luisteren wat moeizaam verloopt of zelf helemaal niet lukt. Dit komt vanwege de ruimte (bandbreedte) welke beschikbaar is op uw inlogmoment. Onze technische ondersteuning heeft dit inmiddels opgelost door de ruimte te vergroten. Er kunnen nu tot 600 luisteraars via onze website mee luisteren. Overigens is ook een goede optie om direct via Kerkomroep.nl mee te luisteren. Daarnaast ervaren wij nog steeds problemen met de webbrowser Chrome in relatie tot live luisteren op Kerkomroep.nl. Dit probleem ligt bij Chrome en er wordt aan gewerkt om dit opgelost te krijgen. U kunt het beste de berichtgeving hierover op onze website lezen en mogelijk een andere webbrowser gebruiken / downloaden.

Collecteren:
Voor het collecteren wordt gedurende de periode van afgelasting van de kerkdiensten de mogelijkheid geboden om uw gave digitaal over te maken middels onze website. U kunt daarvoor op de homepage de knop online collecte gebruiken. Middels een keuzemenu kunt u de hoogte van uw bijdrage bepalen. Wij danken u voor uw gaven en zullen deze naar evenredigheid verdelen onder de tijdens de meditatie drie benoemde doelen.

Overige afgelastingen:
Naast de kerkdiensten zijn ook alle jeugd- en jongerenactiviteiten afgelast t/m 31 maart. Het zou zo kunnen zijn dat er meer activiteiten worden geannuleerd (ook als dat niet door de kerkenraad is geïnitieerd). Volg voor meer informatie hiervoor ook onze website.

Omzien naar elkaar:
We willen iedereen oproepen met zorg en aandacht om te zien naar onze ouderen en zwakkeren in de straat en de wijk. Veelal bij u bekend. Naast praktische hulp en ondersteuning kunnen er zomaar zaken zijn waarbij u kan helpen. Denk echter wel aan de corona risico’s (mensen met een zwak gestel zijn extra vatbaar) en aan het advies om persoonlijk contact te hebben via een afstand van 1.5 meter. Komt u er niet uit, raadpleeg of informeer bij uw wijkouderling of hulp- en zorgverlenende instanties.

Communicatie:
Gelet op de communicatie van alle wijzigingen is het van belang om één centraal punt aan te houden. Alle berichtgeving kunt u lezen middels de informatie op onze website: www.pkn-ameide-tienhoven.nl. Om alle geruchten te onderdrukken is het goed om bij twijfel of als u vragen heeft de scriba van de kerk te bevragen. Wij vinden het daarnaast van belang dat u zich registreert (als lid) van onze gemeente. Hierdoor ontvangen wij mailadressen waarmee wij (in de toekomst) directer met u kunnen communiceren. We bemerken nu dat dit nog erg lastig is met maar 189 geregistreerden op een ledenaantal van ruim 1800. We rekenen op uw begrip en medewerking. Dus registreer u op de website zodat informatie directer en persoonlijker gegeven kan worden.

Kostervacature:
We willen de kostersvacature ook nog een keer onder uw aandacht brengen. Op de website staat zowel de vacaturetekst als ook de taakomschrijving. Reageren kan tot D.V. vrijdag 27 maart 2020. Voor meer informatie kunt u zich richten tot René Muilwijk, tel. 06-10893174.