De diaconie start Noodhulpactie

De diaconie start per 1 mei een Noodhulpactie om de wereldwijde economische crisis als gevolg van het coronavirus te lijf te gaan. Dit  treft veelal de meest kwetsbare in onze samenleving zoals vluchtelingen, vervolgden, arbeidsmigranten, mensen in oorlogsgebieden, mensen in landen met een slechte gezondheidszorg, mensen zonder werk of inkomsten, daklozen, zieken, gehandicapten enz.

Als diaconie hebben we inmiddels al een behoorlijk aantal aanvragen ontvangen van wereldwijd opererende organisaties die hulp willen bieden en dan blijkt ook hoe inmens groot de nood is.

Een paar van deze bij ons bekende organisaties zijn:

Dorcas
Kerk in Actie
Woord en Daad – Tear – Zoa – Red een Kind
Christenen voor Israel

In ons land is de verwachting dat in de komende tijd mensen financieel in de problemen gaan raken of al zijn door het verlies van werk inkomsten of bedrijf. Ook deze mensen willen we graag een steuntje in de rug geven in deze moeilijke tijden.

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL10RABO0301901317 o.v.v. Noodhulp coronacrisis. De diaconie zal gedurende de maand mei uw giften inzamelen en daarna evenredig verdelen onder bovengenoemde hulporganisaties. Daarnaast is natuurlijk ook uw gebed heel hard nodig voor de wereldwijde gevolgen van dit virus. Laten we, zoals als Paulus ons zegt in 1 Tessalonicenzen 5, Bidt zonder ophouden!

Deze oproep zal ook in de eerstvolgende Zaaier van 8 mei komen te staan.

Kijk voor de actualiteit van deze hulporganisaties in coronatijd ook op hun website. Zijn er nog vragen dan kunt u of jij  natuurlijk altijd contact opnemen met 1 van de diakenen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!