Meedoen aan de online gebedskring?

Beste mensen,

Verhoord heb ik jouw (Salomo’s) gebed en deze plaats heb Ik mij uitgekozen tot offerhuis. Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend en Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. 2 Kron. 7:12-14 

Deze verzen zijn een nachtgezicht aan Salomo, vlak nadat de tempel is ingewijd en God zich in al Zijn glorie heeft laten zien. Een opdracht én een belofte voor slechte tijden. We zien het in deze tijd gebeuren: droogte (bosbranden), sprinkhanen en een ‘pest’ over de hele wereld. Een aards antwoord daarop is een 1,5 meter samenleving creëren. Waardoor wij niet meer in onze godshuizen samen mogen komen om te bidden. Toch lijkt het belangrijk om juist nú te doen waartoe God ook ons oproept: in ootmoed buigen, bidden en Gods aangezicht zoeken. Dan…. als de Geest zijn werk kan doen zullen mensen zich bekeren van hun slechte wegen en zal God horen en belooft Hij vergeving en genezing niet alleen van individuen, maar zelfs van hele natiën.Om dat ‘buigen, bidden en Gods aangezicht te zoeken’ ook als gemeente te kunnen doen, willen we een soort van online gebedskring beginnen. Iedereen mag meedoen, je kunt veel of weinig bidden, lang of kort, samen met je vrienden/gezinsleden of alleen en op tijdstippen dat het u of jou uitkomt. We denken dit als volgt vorm te kunnen geven:

  • We willen met enige regelmatig een mail sturen met een link naar informatie of richtlijnen over hoe, wat of waarvoor je kunt bidden.
  • Deze info verschijnt ook op het openbare deel van de website van de kerk als een nieuwsbericht. (zodat iedereen er bij kan, ook als je geen account hebt aangemaakt)
  • Het zou fijn zijn als jullie ook zaken, waarvoor je gebed wilt of die je in je gebeden hebt gebeden/gehoord weer terugkoppelt naar ons.
  • Zo kunnen we eventueel getuigenissen, voorbede of dankpunten delen. Deze zullen anoniem op het afgeschermde gedeelte worden vermeldt, omdat dit privacy-gevoelig kan zijn.

Om mee te doen is het belangrijk dat je toestemming geeft om jouw emailadres of telefoonnummer te gebruiken voor het verzenden van mail/app met een link. Daarom is de vraag:

  1. Wil jij meedoen met onze digitale gebedskring?
  2. Zo ja, beantwoord deze mail of app (06-23251936) even terug “ja ik doe mee”, waarmee je toestemming geeft om je mailadres of telefoonnummer te gebruiken voor een mail/app-bericht met link.
  3. Ken je nog meer mensen uit de kerk die mogelijk mee zouden willen doen, mail dit bericht gerust door. Hoe meer zielen hoe meer delen.

Je kunt je overigens altijd (alsnog/weer) aan- of afmelden.

Alle goeds en zegen,

Mieke Bolle