Kerkenraad blijft richtlijnen overheid volgen

De kerkenraad volgt de richtlijnen van de overheid en de PKN nog steeds. De overheid geeft momenteel wat ruimte om activiteiten te ontplooien, maar verbindt daar nog wel strikte voorwaarden aan. De kerkenraad vindt het dan ook nog steeds niet wenselijk dat er kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten gehouden worden. Dit geldt zowel voor bijeenkomsten thuis als op het kerkelijk erf. Mocht het nu zo zijn dat er toch echt een fysieke samenkomst nodig is dan kan dat alleen in De Hoven. Ad Breure is daar de contactpersoon voor. Ad en het moderamen van de kerkenraad zullen dan beslissen of het doorgang kan vinden of niet. We kunnen ons voorstellen dat dit wat bemoeizuchtig overkomt, maar als kerkenraad voelen we ons verantwoordelijk en willen we niet het risico nemen van een corona-uitbraak onder onze gemeenteleden. We delen uw verlangen om weer activiteiten voor onze gemeente te kunnen oppakken en we hopen dat er bij het start van het aankomende winterseizoen meer mogelijk is.