Moderamen besluit m.b.t. erediensten update

In de vergadering van het moderamen op 13 mei is besloten om vanaf D.V. zondag 5 juli weer erediensten te gaan houden in de kerk. Er zullen in de ochtend 2 diensten zijn: in de kerk van Ameide en in de kerk van Tienhoven. In verband met de 1,5 meter regel kunnen we in de kerk van Ameide 100 mensen verwelkomen en in de kerk van Tienhoven 40.  Vanaf zondag 5 juli zal er in de avond vanuit de kerk van Ameide het meditatiemoment, zoals dat nu vanuit ’t Jot gebeurt, worden uitgezonden. Bovenstaande werkwijze geldt voorlopig tot 1 september. Tot 5 juli gaan we door met het meditatiemoment in ’t Jot in de ochtend en de avond, zoals we dat tot nu toe gedaan hebben. Het weer openstellen van de kerk voor erediensten heeft veel organisatie nodig en het kost veel werk om dit in goede banen te leiden. Veel details moeten opgesomd en per stuk overdacht worden. De kerkenraad zal met behulp van gemeenteleden hier hard aan werken. Daartoe is er een stuurgroep gestart. Wij hopen u binnenkort meer informatie te geven hoe een en ander geregeld gaat worden.