Kerkbezoek – belangrijke mededelingen

Zoals eerder aangegeven zijn de regels rondom het bezoek van de kerkdiensten continu in beweging.
Op verzoek van enkele gemeenteleden hebben we de regel over kinderen in de kerk losgelaten en mag u kinderen uit de groepen 0 tot en met 6 als u dat wilt ook meenemen naar de kerk.
Maar ze zijn natuurlijk ook hartelijk welkom bij de kindernevendienst in ‘t Jot in Ameide.

Het aanmelden via de website verloopt goed, op dit moment zijn al ruim 170 bezoekers aangemeld. Wel blijkt dat het systeem door afmeldingen dubbele uitnodigingen verstuurt. Dit komt met name doordat er op dit moment meer plaatsten beschikbaar zijn dan aangemelde bezoekers en door afmeldingen in verband met vakantie. We proberen dit wel zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht u toch een tweede uitnodiging krijgen voor een ander gedeelte in de kerk, dan kunt u deze uitnodiging gewoon als niet verzonden beschouwen. Wij melden deze tweede uitnodiging dan zelf af.

Tot nu toe heeft u voor de kerk in Ameide de mogelijkheid gehad om voor meerdere gedeelten in de kerk aan te melden. Mogelijk gaan we dit wijzigen in aanmelding voor één gedeelte in de kerk van Ameide en daarnaast kunt u dan ook voor Tienhoven aanmelden. Als we dit doen, zullen we bij de mensen die meerdere keuzes gemaakt hebben dit wijzigen naar één mogelijkheid. Mogelijk wordt u daardoor ingedeeld in een gedeelte waar u normaal nooit zit, wij vragen uw begrip hiervoor.

Aangezien we vanwege het zingen in de kerk verplicht zijn om de bezoekers te registreren en wij dit middels het onlinesysteem doen, vragen wij u uitdrukkelijk niet naar de kerk te komen als u geen uitnodiging heeft ontvangen. Wij vragen ook uw begrip voor de jongeren van de JV die bij de deur staan en u dus niet naar binnen kunnen laten gaan als u niet op de bezoekerslijst vermeld staat. Het systeem zorgt voor een eerlijke verdeling, dus dan komt u de volgende keer aan de beurt.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande, stuurt u dan een mail naar kerkbezoek@pkn-ameide-tienhoven.nl