Startdag 2020 (update)

Op D.V. zondag 13 september hopen we met elkaar het nieuwe winterseizoen te openen.

We hebben in verband met de omstandigheden een aangepast programma samengesteld, mede aan de hand van ideeën van gemeenteleden, waarvoor hartelijk dank.

We willen die zondagmiddag een sing-in in de pastorietuin en hightea’s houden op diverse locaties. Ook voor de jeugd en de kinderen is er wat georganiseerd.

Een en ander wordt uitgelegd in de uitnodiging die u kunt vinden op de website of uitgereikt krijgt bij de kerk. We willen benadrukken dat de zondagsrust in ere wordt gehouden.

Nog even aandacht voor de aanmelding; die moet voor 29 augustus gebeuren, in verband met de organisatie die in verband met Coronamaatregelen strikter moet verlopen!

Iedereen hartelijk welkom!

Nico, Arie, Anneke en Anita.