Noodhulpcollecte slachtoffers Beiroet

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker honderd doden en duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis.

Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig! Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op: graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel. Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kortom, een ramp van onvoorstelbare omvang! Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.

De diaconie wil vragen deze maand een gift over te maken of te geven in de collectebusjes die daarvoor speciaal bij de uitgang komen te staan in de maand augustus. U gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL10RABO 0301 9013 17 onder vermelding van Noodhulpcollecte Beiroet. Namens de diaconie alvast hartelijke dank voor uw bijdrage!