Mogelijkheid tot belijdeniscatechisatie volgen

In het winterseizoen is er de mogelijkheid om de belijdeniscatechisatie te volgen. We hopen dat er jongeren en ouderen, jonggehuwden en jonge ouders (die hun kind hebben laten dopen) zijn die het verlangen kennen om te groeien in het geloof. Het volgen van belijdeniscatechisatie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Wellicht heb je het tot nu toe, om wat voor reden ook, uitgesteld om deze stap in het geloof te doen. Je wordt uitgenodigd om naar de belijdeniscatechisatie te komen en zo toe te groeien naar het belijden van Jezus als de Heere van je leven. We beginnen om D.V. maandag 14 september om 20.00 uur in De Hoven. Iedereen die nog geen belijdenis gedaan heeft, is hartelijk welkom!